Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej


logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Nagrody w konkursie

pobierz pdf

Nagrody w konkursie:

1. Nagrodami w konkursie są:

 • każdy z Laureatów zostanie nagrodzony dyplomem dający im tytuł „Laureat w konkursie Innowator Śląska 2017 w kategorii mikro/mały/średni przedsiębiorca/instytucja sektora badawczo-rozwojowego”
 • każdy z Laureatów otrzyma nagrodę rzeczową oraz statuetkę „Laureat w kategorii mikro/mały/średni przedsiębiorca/instytucja sektora badawczo-rozwojowego w konkursie Innowator Śląska 2017”,
 • Laureaci zostaną nagrodzeni sponsorowanym artykułem w lokalnej prasie,
 • każdy z Laureatów uzyskuje prawo do korzystania z logotypu konkursu w zakresie oznaczania swoich towarów i usług oraz w celach promocyjno-marketingowych przez okres dwóch lat od daty ogłoszenia wyników konkursu. Potwierdzeniem prawa do używania logotypu konkursu jest stosowne upoważnienie, (Korzystający z logotypu konkursu nie może udzielać nikomu jakichkolwiek zezwoleń na używanie znaku, względnie wykorzystanie jego elementów bez zgody właściciela, Komisja zastrzega sobie prawo do cofnięcia lub zawieszenia prawa do korzystania z logotypu w przypadku stwierdzenia zachowania niegodnego Laureata tytułu „Innowator Śląska 2017”),
 • emisja podczas Gali Rozdania Nagród wcześniej nagranego filmiku o Laureacie i przekazanie materiału filmowego wraz z prawem zamieszczenia relacji na stronie internetowej Laureata i innych polach ekspozycji,
 • każdy z podmiotów Wyróżnionych w konkursie otrzymuje dyplom dający im tytuł „Wyróżniony w konkursie Innowator Śląska 2017 w kategorii mikro/mały/średni przedsiębiorca/instytucja sektora badawczo-rozwojowego”,
 • każdy z podmiotów Wyróżnionych w konkursie uzyskuje prawo do korzystania z w/w tytułu, lecz bez prawa do korzystania z logotypu „Innowator Śląska 2017”,
 • każdy z Wyróżnionych otrzyma nagrodę rzeczową oraz statuetkę „Wyróżniony w kategorii mikro/mały/średni przedsiębiorca/instytucja sektora badawczo-rozwojowego w konkursie Innowator Śląska 2017”,
 • każdy z podmiotów nominowanych do drugiego etapu uzyskuje dyplom udziału w konkursie „Uczestnik II Etapu w konkursie Innowator Śląska 2017 w kategorii mikro/mały/średni przedsiębiorca/instytucja sektora badawczo-rozwojowego”
 • każdy z pozostałych uczestników Konkursu uzyskuje dyplom udziału w konkursie „Uczestnik w konkursie Innowator Śląska 2017 w kategorii mikro/mały/średni przedsiębiorca/instytucja sektora badawczo-rozwojowego”

2. Nagrody przeznaczone są tylko dla Laureatów bądź Wyróżnionych w Konkursie. Prawo do nagrody nie może zostać przeniesione na osoby trzecie.

3. Nagrody zostaną przekazane Laureatom i Wyróżnionym w Konkursie w dniu Gali Rozdania Nagród.

4. Warunkiem realizacji prawa do nagrody jest podpisanie przez Laureatów i Wyróżnionych Konkursu protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania nagrody.

5. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę.

6. W przypadku nieodebrania nagrody przez Laureata bądź Wyróżnionego w Konkursie podczas Gali Rozdania Nagród, możliwy jest odbiór w umówionym terminie w siedzibie Organizatora Konkursu. Dwukrotne nieodebranie nagrody w umówionym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją Laureata i Wyróżnionego z otrzymania nagrody.

Nagrody specjalne w konkursie:

Nagrodami specjalnymi w konkursie są:

 • nagroda specjalna Prezesa Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. obejmująca nagrodę pieniężną w kwocie 10000 zł brutto dla jednego rozwiązania wybranego spośród czterech najbardziej innowacyjnych w konkursie, ufundowana przez Prezesa Zarządu GAPR sp. z o.o.,
 • nagroda specjalna Przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii obejmująca nagrodę pieniężną w kwocie 10 000 zł brutto dla najbardziej innowacyjnego rozwiązania wybranego spośród przedsiębiorstw czy instytucji sektora B+R mających swoją siedzibę na terenie Metropolii, ufundowana przez Przewodniczącego Górnośląskiej-Zagłębiowskiej Metropolii.
 • nagrody pieniężne w postaci czeku na 3000 PLN brutto, pod patronatem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. dla każdego z Laureatów tytułu „Innowator Śląska 2017”

Pakiet promocyjny w konkursie:

 

1. Przystępując do konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przekazanych Organizatorowi lub ogólnodostępnych materiałów dotyczących uczestnika konkursu (zdjęcia, logotypy, itp.) w celu promocji bieżącej oraz przyszłych edycji konkursu Innowator Śląska.

2. Promocja Laureatów i Wyróżnionych w Konkursie „Innowator Śląska 2017” odbędzie się m.in. za pomocą:

 • informacji na stronie www Organizatora (krótki opis działalności, nagrodzone innowacyjne rozwiązanie, logo i zdjęcie, dane kontaktowe), patronów oraz sponsorów,
 • emisji podczas Gali Rozdania Nagród nagranej wideo prezentacji o Laureacie i przekazanie materiału filmowego wraz z prawem zamieszczenia relacji na stronie internetowej Laureata i innych polach ekspozycji,
 • prezentacji przedsiębiorstwa czy instytucji sektora B+R oraz innowacyjnego rozwiązania na łamach Katalogu Innowatora Śląska 2017 – każdy z Laureatów i Wyróżnionych w Konkursie otrzyma wersję papierową oraz elektroniczną Katalogu,
 • możliwość przeprowadzenia wywiadu z Laureatami podczas Gali Rozdania Nagród z udziałem mediów,
 • możliwość zamieszczenia oferty biznesowej i technologicznej w bazie POD (Partnership Opportunities Database) sieci Enterprise Europe Network.

3. Promocja pozostałych Uczestników w Konkursie „Innowator Śląska 2017” odbędzie się m.in. za pomocą:

 • Informacji na stronie www Organizatora – lista Uczestników Konkursu „Innowator Śląska 2017”,
 • prezentacji przedsiębiorstwa czy instytucji sektora B+R oraz innowacyjnego rozwiązania
 • na łamach Katalogu Innowatora Śląska 2017 – każdy Uczestnik Konkursu otrzyma wersję papierową oraz elektroniczną Katalogu,
 • możliwość zamieszczenia oferty biznesowej i technologicznej w bazie POD (Partnership Oportpunities Database) sieci Enterprise Europe Network.

4. Każdy z Laureatów i Wyróżnionych w Konkursie otrzyma materiał filmowy z Gali Rozdania Nagród oraz foto-relację z Gali.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu Innowator Śląska 2017
Aneks nr 1 do Regulaminu Innowator Śląska 2017
Aneks nr 2 do Regulaminu Innowator Śląska 2017
Załącznik nr 1 Regulaminu Innowator Śląska 2017
Załącznik nr 2 Regulaminu Innowator Śląska 2017
Załącznik nr 3 Regulaminu Innowator Śląska 2017
Załącznik nr 4 Regulaminu Innowator Śląska 2017
Załącznik nr 5 Regulaminu Innowator Śląska 2017
Załącznik nr 6 Regulaminu Innowator Śląska 2017