Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcejpl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Przebieg konkursu

pobierz pdf

Przebieg konkursu – Innowator Śląska 2017 !

1. ETAP I:

a. Nabór Deklaracji Uczestnictwa trwa od 01 marca do 30 marca 2018 roku.

b. Biuro Konkursu zweryfikuje prawidłowość dokumentacji złożonej przez uczestników pod względem formalnym,

c. w terminie do 21 dni kalendarzowych po zakończeniu naboru zgłoszeń Kapituła Konkursu dokona analizy nadesłanych materiałów pod względem merytorycznym oraz zakwalifikuje wybrane podmioty – nie mniej niż po trzy w każdej z kategorii – do II Etapu konkursu,

d. lista zakwalifikowanych do drugiego etapu uczestników zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora. Każdy z zakwalifikowanych uczestników zostanie poinformowany również drogą elektroniczną – wiadomość wysłana na adres e-mail wskazany w Deklaracji Uczestnictwa.

2. ETAP II:

a. w przedsiębiorstwach oraz instytucjach sektora B+R zakwalifikowanych do II etapu przeprowadzony zostanie audyt technologiczny, którego celem będzie uzyskanie dodatkowych informacji niezbędnych do oceny stopnia innowacyjności zgłoszonego w ramach konkursu rozwiązania,

b. audyt będzie zrealizowany przez ekspertów w danej dziedzinie wyznaczonych przez Biuro Konkursu oraz przez pracowników Biura Konkursu, po uprzednim ustaleniu terminu audytu z każdym z uczestników,

c. Eksperci, zwani także audytorami:
– biorą udział w audytach technologicznych kwalifikujących zgłoszone przedsiębiorstwa i instytucje sektora badawczo-rozwojowego do kolejnego etapu Konkursu,
– ekspertami są niezależni specjaliści w danej dziedzinie, osoby o teoretycznej i praktycznej znajomości danego tematu,

d. na zaplanowanym wcześniej audycie technologicznym, każdy z uczestników przedstawia krótką prezentację (multimedialną) lub/i materiały informacyjne dotyczące przedsiębiorstwa, instytucji sektora B+R oraz zgłoszonego innowacyjnego rozwiązania, a następnie udostępnia je pracownikowi Biura Konkursu w formie elektronicznej,

e. uczestnicy zobowiązani są udostępnić audytorowi kopie dokumentów świadczących o innowacyjności prowadzonej działalności gospodarczej (certyfikaty, patenty, opinie, itp.),

f. każdy z audytorów na podstawie otrzymanych informacji zawartych w materiałach konkursowych przekazanych przez Biuro Konkursu oraz na podstawie przeprowadzonego audytu technologicznego podmiotu sporządza Arkusz Oceny Audytora i przekazuje go do Biura Konkursu,

g. w ramach II etapu konkursu, Organizator przewiduje zrealizowanie łącznie 20 audytów technologicznych.

3. ETAP III:

a. Biuro Konkursu przekazuje Arkusze Oceny Audytorów Komisji Konkursowej,

b. Komisja Konkursowa, na podstawie Deklaracji Uczestnictwa oraz Arkuszy Oceny Audytorów wyłania czterech Laureatów tytułu „Innowator Śląska 2017”, po jednym z każdej kategorii, dodatkowo Komisja Konkursowa może przyznać Wyróżnienia dla nie więcej niż jednego uczestnika II etapu w każdej z czterech kategorii.

Regulamin konkursu Innowator Śląska 2017 EEN