logo unii

pl / en

BIP

Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”

pobierz pdf

Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” jest pierwszym i największym klastrem lotniczym w Polsce, który z sukcesem połączył przemysł i naukę. Reprezentuje on innowacyjny sektor przemysłu lotniczego.

 

„Dolina Lotnicza” zlokalizowana jest w południowo-wschodniej Polsce.  Region cechuje duża koncentracja firm przemysłu lotniczego, ośrodków kształcenia pilotów, instytucji naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Obszar geograficzny działania klastra rozciąga się od Bielska- Białej w województwie śląskim do Świdnika w województwie lubelskim. Większość firm zaangażowanych w działania klastra zlokalizowanych jest w województwie podkarpackim, a serce Doliny Lotniczej leży w stolicy tego regionu – Rzeszowie. Klaster Dolina Lotnicza został zawiązany przez 18 Członków Założycieli, obecnie zrzesza 160 przedsiębiorstw przemysłu lotniczego. Strategicznym  zadaniem klastra „Dolina Lotnicza” jest transformacja Polski południowo-wschodniej w europejskie centrum zaawansowanych technologii lotniczych.