logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Skład konsorcjum

pobierz pdf

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

Jesteśmy organizacją samorządu gospodarczego działającą na podstawie ustawy o izbach gospodarczych. Naszą misją jest promowanie rozwoju gospodarczego oraz reprezentowanie przedsiębiorców zrzeszonych w IPH

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

SIPH powstała w wyniku naturalnego dążenia przedsiębiorców do łączenia się w celu stworzenia przedstawicielstwa reprezentującego ich interesy i wspierającego rozwój biznesu

Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza"

Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza" jest pierwszym i największym klastrem lotniczym w Polsce, który z sukcesem połączył przemysł i naukę. Reprezentuje on innowacyjny sektor przemysłu lotniczego.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii

ŚCITT oferuje wsparcie w pozyskiwaniu środków na inwestycje, badania i rozwój przedsiębiorstw oraz doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej na rynku krajowym oraz na rynkach międzynarodowych, w tym na jednolitym rynku europejskim.

Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii

Komercjalizacja wyników badań, transfer technologii, wsparcie w obszarze programów ramowych, a także usługi w zakresie rozwoju firm to główne dziedziny działalności Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie prowadzi działalność dydaktyczną od 1996 roku. Jej wyróżnikiem wśród podkarpackich uczelni jest, budowana od lat, intensywna współpraca z otoczeniem gospodarczym w oparciu o swoją działalność edukacyjną, doradczą, informacyjną i badawczą.