logo unii

pl / en

BIP

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

pobierz pdf

Jesteśmy organizacją samorządu gospodarczego działającą na podstawie ustawy o izbach gospodarczych. Naszą misją jest promowanie rozwoju gospodarczego oraz reprezentowanie przedsiębiorców zrzeszonych w IPH wobec władz państwowych, instytucji publicznych i samorządu terytorialnego.

Działania będące w naszych kompetencjach:

promocja firm członkowskich w Polsce i za granicą,

kojarzenie partnerów handlowych – spotkania B2B,

organizacja misji gospodarczych, udziału w targach,

pomoc przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej, i rynkach trzecich oraz w rozwiązywaniu problemów związanych ze współpracą z zagranicznymi partnerami,

poprawa konkurencyjności i pomoc przedsiębiorcom we wdrażaniu innowacyjnych technologii,

organizacja konferencji, seminariów, szkoleń

legalizacja dokumentów handlu zagranicznego,

mediacja i arbitraż.