logo unii

pl / en

BIP

Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii

pobierz pdf

Jesteśmy jednostką Politechniki Krakowskiej pracującą na rzecz podnoszenia efektywności we wdrażaniu wyników badań naukowych macierzystej uczelni do przestrzeni gospodarczej.

Od 20 lat podejmujemy inicjatywy nakierowane na poprawę innowacyjności naszego regionu poprzez transfer technologii i wsparcie uczestnictwa polskich jednostek w programach ramowych uczestnicząc w krajowych oraz międzynarodowych sieciach współpracy.

Komercjalizacja wyników badań, transfer technologii, wsparcie w obszarze programów ramowych, a także usługi w zakresie rozwoju firm to główne dziedziny działalności Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Naszym nadrzędnym zadaniem jest praca na rzecz podnoszenia efektywności we wdrażaniu wyników badań naukowych macierzystej uczelni do przestrzeni gospodarczej. Jako jednostka Politechniki Krakowskiej doskonale znamy realia związane z komercjalizacją badań naukowych, a aktywna współpraca z przedsiębiorcami pozwala nam na precyzyjne identyfikowanie potrzeb przemysłu.

Wieloletnia działalność na styku nauki i biznesu pozwoliła na wypracowanie oferty odpowiedniej zarówno dla naukowców, jak i dla przedsiębiorców. W zależności od indywidualnych potrzeb klienta – informujemy, doradzamy, szkolimy, a także obsługujemy transfer technologii, wydajemy opinie o innowacyjności, przeprowadzamy audyty technologiczne, pomagamy w znalezieniu partnerów zagranicznych przy zachowaniu pełnej poufności. Zapewniamy również profesjonalne wsparcie podmiotom pragnącym aplikować
i realizować międzynarodowe programy badawczo-rozwojowe finansowane przez Komisję Europejską. Większość świadczonych przez nas usług jest całkowicie bezpłatna.

Od początku działalności zaufało nam już ponad 45 tysięcy klientów, zrealizowaliśmy 100 transferów technologii, wydaliśmy dziesiątki opinii o innowacyjności, przeprowadziliśmy setki audytów technologicznych. W przeciągu ostatnich 5-ciu lat doprowadziliśmy do zawarcia 19 umów licencyjnych na komercjalizację wyników badań powstałych na Politechnice Krakowskiej.