logo unii

pl / en

BIP

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

pobierz pdf

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jest największą organizacją otoczenia biznesu działającą w Województwie Świętokrzyskim. Na rynku funkcjonuje od 1990 roku.

 

SIPH powstała w wyniku naturalnego dążenia przedsiębiorców do łączenia się w celu stworzenia przedstawicielstwa reprezentującego ich interesy i wspierającego rozwój biznesu m.in. poprzez:

oddziaływanie na władze państwowe i regionalne w celu stworzenia dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw,

nawiązywanie kontaktów gospodarczych,

udostępnianie informacji przydatnych w działalności gospodarczej,

prowadzenie szkoleń i doradztwa biznesowego,

organizowanie spotkań ludzi biznesu,

kojarzenie partnerów,

realizacje projektów finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych.