logo unii

pl / en

BIP

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

pobierz pdf

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie prowadzi działalność dydaktyczną od 1996 roku. Jej wyróżnikiem wśród podkarpackich uczelni jest, budowana od lat, intensywna współpraca z otoczeniem gospodarczym w oparciu o swoją działalność edukacyjną, doradczą, informacyjną i badawczą.

Poprzez współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami otoczenia biznesu przyczyniło się do wypracowania opinii solidnego partnera biznesowego.

Wykorzystując potencjał kadrowy oraz infrastrukturę Uczelnia pozyskuje fundusze służące rozwojowi społecznemu i gospodarczemu regionu. Problematyka realizowanych projektów naukowo-badawczych dotyczy problemów kluczowych dla rozwoju innowacyjności regionu i społeczności województwa podkarpackiego.