logo unii

pl / en

BIP

Wsparcie osób dorosłych z subregionu centralnego województwa śląskiego w zakresie nabywania zielonych kompetencji/kwalifikacji

pobierz pdf

Zestaw logotypów: Fundusze Europejskie dla Śląskiego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską , Województwo Śląskie

 

Nazwa Projektu:

Wsparcie osób dorosłych z subregionu centralnego województwa śląskiego w zakresie nabywania zielonych kompetencji/kwalifikacji.

Okres realizacji projektu: 01.05.2024 – 31.12.2026.

 

Opis i cele Projektu:

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie 375 osób dorosłych, pracujących lub zamieszkujących na terenie Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego, które z własnej inicjatywy planują podnieść swoje umiejętności/kompetencje lub zmienić/nabyć nowe kwalifikacje, umożliwiające rozwój w kierunku umiejętności zawodowych, cyfrowych, niezbędnych do podjęcia/zmiany pracy w sektorze zielonej gospodarki. Realizacja projektu jest odpowiedzią na wyzwanie łagodzenia skutków transformacji ekologicznej, utrzymania/wzrostu
aktywności zawodowej osób dotkniętych skutkami transformacji, w tym zatrudnionych w górnictwie i przedsiębiorstwach powiązanych, umożliwienie rozwoju umiejętności/kompetencji dostosowanych do potrzeb zielonej gospodarki, co przełoży się na sprawiedliwą i efektywną transformację podregionów górniczych, zapewniając wysoką jakość życia mieszkańców w czystym środowisku.

Zadania przewidziane w projekcie:

1. Rekrutacja do projektu, zgodnie z harmonogramem naborów.
2. Dostęp do wsparcia doradcy zawodowego w celu dopasowania potrzeb uczestników do zmieniającego się rynku pracy, opracowania analizy potrzeb rozwojowych.
3. Korzystanie z usług rozwojowych dostępnych w BUR (oznaczonych opcją współfinansowania ze środków publicznych), powiązanych z potrzebami „zielonej gospodarki”.
4. Monitoring usług.

Uczestnik ma prawo skorzystać z:

1. Usługi typu szkolenie/walidacja/certyfikacja,
2. Studiów dyplomowych,
3. Spotkań z doradcą zawodowym,
4. Wsparcia technicznego w Biurze Obsługi Klienta.

Grupy docelowe:

 • osoby pracujące lub stale zamieszkujące na terenie Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego.
 • preferencje w dostępie do wsparcia mają osoby z grupy w niekorzystnej sytuacji:
  • osoba pracująca w górnictwie lub branży okołogórniczej, w tym osoba, która opuściła którąś z tych branż nie wcześniej niż 01.01.2021 r.,
  • osoba w wieku co najmniej 55 lat,
  • osoba z niepełnosprawnością,
  • osoba bezrobotna,
  • osoba w kryzysie bezdomności lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań,
  • osoba o niskich kwalifikacjach,
  • osoba należąca do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych.

Ze wsparcia nie może skorzystać przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1-2 ustawy Prawo przedsiębiorców, pracownik wnioskodawcy lub partnera.

Obszar realizacji projektu: Subregion Centralny województwa śląskiego (podregiony: gliwicki, bytomski, katowicki, sosnowiecki, tyski).

Efekty/rezultaty:

Liczba osób dorosłych, które zostaną objęte usługami rozwojowymi: 375 (206 Kobiet, 169 Mężczyzn)
Liczba osób, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu: 75 (41 Kobiet, 34 Mężczyzn)

Budżet:

 • Całkowita wartość projektu: 4 200 945,40 zł.
 • Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 3 570 803,59 zł.

#FunduszeUE         #FuduszeEuropejskie

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji), dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację, dla Działania: FESL.10.17-Kształcenie osób dorosłych FST.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

 

Nabór rozpocznie się w lipcu 2024 r. 

Maksymalna kwota na dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej

typu szkolenie/walidacja/certyfikacja to 5000,00 zł na osobę,

10 000,00 zł na studia podyplomowe.

Całkowity poziom dofinansowania usługi rozwojowej typu szkolenie/walidacja/certyfikacja wynosi 95%.

Wkład własny uczestnika wynosi 5%.

 

 

 

Aktualności projektowe

21 czerwca 2024 / Harmonogram dostępności BOK w lipcu

Harmonogram godzin otwarcia BOK w lipcu BOK Gliwice   1 8:00 – 16:00 2 9:00 – 17:00 3 9:00 – 17:00 4 9:00 – 17:00 5 8:00 – 16:00 6   7   8 NIECZYNNE 9 9:00 – 17:00 10 9:00 – 17:00 11 9:00 – 17:00 12 8:00 – 16:00 13 8:00 – 16:00 […]

20 czerwca 2024 / Zaproszenie do składania ofert na materiały biurowe

W związku z realizacją projektu „„Wsparcie osób dorosłych z subregionu centralnego województwa śląskiego w  zakresie nabywania zielonych kompetencji/kwalifikacji” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na transformację w ramach Działania: FESL.10.17 – Kształcenie osób dorosłych FST Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej  sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na materiały biurowe wg poniższej specyfikacji. Oferty prosimy składać na formularzu […]

29 maja 2024 / Harmonogram dostępności BOK w czerwcu

  Harmonogram godzin otwarcia BOK w czerwcu BOK Gliwice   3 8:00 – 16:00 4 9:00 – 17:00 5 9:00 – 17:00 6 9:00 – 17:00 7 8:00 – 16:00 8   9   10 NIECZYNNE 11 9:00 – 17:00 12 9:00 – 17:00 13 9:00 – 17:00 14 8:00 – 16:00 15 8:00 – […]

zobacz wszystkie

Harmonogram otwarcia BOK

21 czerwca 2024 / Harmonogram dostępności BOK w lipcu

Harmonogram godzin otwarcia BOK w lipcu BOK Gliwice   1 8:00 – 16:00 2 9:00 – 17:00 3 9:00 – 17:00 4 9:00 – 17:00 5 8:00 – 16:00 6   7   8 NIECZYNNE 9 9:00 – 17:00 10 9:00 – 17:00 11 9:00 – 17:00 12 8:00 – 16:00 13 8:00 – 16:00 […]

29 maja 2024 / Harmonogram dostępności BOK w czerwcu

Harmonogram godzin otwarcia BOK w czerwcu BOK Gliwice   3 8:00 – 16:00 4 9:00 – 17:00 5 9:00 – 17:00 6 9:00 – 17:00 7 8:00 – 16:00 8   9   10 NIECZYNNE 11 9:00 – 17:00 12 9:00 – 17:00 13 9:00 – 17:00 14 8:00 – 16:00 15 8:00 – 16:00 […]

zobacz wszystkie