logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

CNCB – Cluster and Network Cooperation for Business Success in Central Europe – Program dla Europy Środkowej

pobierz pdf

Klastry są najbardziej popularnymi instrumentami wsparcia rozwoju gospodarczego innowacyjności. Odgrywają ważną rolę w wzmacnianiu konkurencyjności regionów poprzez wspieranie tworzenia atrakcyjnych profili regionalnych, badań i MŚP.

Z uwagi na powyższe, projekt CNCB (Cluster and Network Cooperation for Business Success in Central Europe) skupił się na dalszym rozwoju inicjatyw klastrowych. W projekt zaangażowanych było 10 partnerów, posiadających obszerną wiedzę z zakresu wsparcia i tworzenia klastrów, jak również realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zadaniem partnerów projektu było wspieranie rozwoju i promowanie procesu umiędzynarodawiania klastrów, poprzez wymianę doświadczeń, know-how czy metodologii oraz praktycznych rozwiązań dla zidentyfikowanych potrzeb z zakresu optymalizacji oraz zarządzania klastrami – opracowano obszerne podręczniki dla managerów klastrów.

Okres realizacji projektu: 03.2010 – 06.2013 – 39 miesięcy
Budżet projektu przypadający na GAPR Sp. z o.o. – 125 009,64 EUR (85% dofinansowania)

Strona internetowa projektu: www.cncb.eu