logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach projektu pn. „Przebudowa części obiektu Arena Gliwice zlokalizowanego na działce nr 281/8 obręb Politechnika, ul. Akademicka 50, 44-100 Gliwice”.

Oferty należy składać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu wraz z załącznikami stanowiącymi całość zapytania.

Dokumentacja techniczno-budowlana zostanie udostępniona po przekazaniu do GAPR sp. z o.o. podpisanego załącznika nr 5 – Oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności.

Załącznik nr 1 – SIWP

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – WYKAZ DOŚWIADCZENIA

Załącznik nr 4 – WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o poufności

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zapoznaniu z dokum.

Załącznik nr 7 – Umowa na opracowanie dokumentacji

Załącznik nr 8 – Zobowiązanie podwykonawcy

Załącznik nr 9 – Oświadczenie dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej

Załącznik nr 10 – Klauzula informacyjna

Załącznik nr 11 – Określenie przedmiotu zamówienia