logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac projektowych i robót modernizacyjnych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac projektowych i robót modernizacyjnych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach inwestycji pn. „Modernizacja systemu kontroli dostępu i systemu sprzedażowego” na obiekcie Stadionu Miejskiego im. Piotra Wieczorka zlokalizowanego na działce nr 842 obręb Podlesie, ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice

Termin składania ofert: 12 lipca 2023 r. godz. 12:00

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu,
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia i terminarz rozgrywek na sezon 2023/2024,
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (wzór),
Załącznik nr 3 – Wykaz usług (wzór),
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej (wzór),
Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna (wzór),
Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podwykonawcy (wzór),
Załącznik nr 7 – Umowa (wzór),
Załącznik nr 3 do Umowy – Karta gwarancyjna (wzór),