logo unii

pl / en

BIP

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn. „Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej”

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego na inwestycji pn. Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej” – zapytanie ofertowe nr GAPR-GPTTEL/486/24/W.

Termin składania ofert: 09 lipca 2024 r. godz. 10:00

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu nr GAPR-GPTTEL/486/24/W.

Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa https://cloud.gapr.pl/index.php/s/5TaWtNg5QQKQ8sH

Załącznik nr 2 Formularz oferty (wzó)

Załącznik nr 3 Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (wzór)

Załącznik nr 4 Oświadczenie (wzór) 

Załącznik nr 5 Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności (wzór)

Załącznik nr 6 Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 – Umowa o wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego (wzór)

Załącznik nr 8 Wzór umowy o wykonanie robót budowlanych