logo unii

pl / en

BIP

Zaproszenie do składania ofert w związku z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac projektowych i robót modernizacyjnych

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w związku z zapytaniem ofertowym na wybór wykonawcy prac projektowych i robót modernizacyjnych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „Modernizacja systemu kontroli dostępu i systemu sprzedażowego” na obiekcie Stadionu Miejskiego im. Piotra Wieczorka zlokalizowanego na działce nr 842 obręb Podlesie, ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice.

Załączniki:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu
  2. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
  3. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (wzór),
  4. Załącznik nr 3 – Wykaz usług (wzór),
  5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące sytuacji ekonomiczno – finansowej (wzór),
  6. Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna (wzór),
  7. Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podwykonawcy (wzór),
  8. Załącznik nr 7 – Umowa o wykonanie robót budowlanych (wzór),
  9. Załącznik nr 3 do umowy o wykonanie robót budowlanych – Harmonogram rzeczowy realizacji przedmiotu zamówienia (wzór),
  10. Załącznik nr 4 do umowy o wykonanie robót budowlanych – Karta gwarancyjna (wzór).