logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe na budowę tymczasowych pomieszczeń kontroli lotów na lotnisku w Gliwicach

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na budowę tymczasowych pomieszczeń kontroli lotów na lotnisku w Gliwicach.

Oferty należy składać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu wraz z załącznikami stanowiącymi całość dokumentacji przetargowej.

Dokumentacja techniczno-budowlana (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Decyzja-pozwolenie na budowę) zostanie udostępniona po przekazaniu do GAPR sp. z o.o. podpisanego załącznika nr 6 – Oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności.

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (wzór)
Załącznik nr 3 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (wzór)
Załącznik nr 4 – Umowa na roboty budowlane (wzór)
Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna (wzór)
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności (wzór)
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją techniczno – budowlaną (wzór)