logo unii

pl / en

BIP

Zapytanie ofertowena usługę przygotowania materiałów promocyjnych projektu CE 1063 SMART_watch w postaci plakatów, notatników i długopisów

pobierz pdf

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA NR GAPR- SMART_watch/ 2791/17/W

Zamawiający informuje o oczywistej pomyłce w zapytaniu ofertowym, prawidłowa liczba wersji językowych drukowanych PLAKATÓW, zgodnie z informacją zamieszczoną w ZAŁACZNIKU nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Załącznik do zapytania ofertowego- poprawiony

Szanowni Państwo,

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę przygotowania materiałów promocyjnych projektu CE 1063 SMART_watch – Sieć regionalnych sektorowych obserwatoriów inteligentnych rynków w Europie Środkowej, monitorujących trendy technologiczne i rozwój rynku w obszarach inteligentnych specjalizacji; tj. plakatów, notatników i długopisów oraz dostarczenia gotowych materiałów pod wskazane adresy Partnerów projektu SMART_watch.

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego