logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Aktualności projektowe

pobierz pdf

 

 

Pokazuje 1 do 6 z 22

OGŁOSZENIE – DRUKARKA

W związku z realizacją projektu pn. „Moja firma- moja niezależność II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. […]

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Moja firma – moja niezależność II”. Ogloszenie_o_naborze_wnioskow__przyznanie_przedluzonego_wsparcia_pomostowego_04.06.2018_r. 1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego 2.Zestawienie wydatkow w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego 3. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Informacja o zmianie załącznika nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Informujemy, iż z dniem 16 maja 2018 r. zmianie uległa treść załącznika nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Moja firma – moja niezależność II”. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną wersją załącznika nr 4

Ogłoszenie naboru na wsparcie szkoleniowo – doradcze w ramach projektu „Moja firma – moja niezależność II”

Informujemy, iż w dniach od 19.04.2018 r. do 07.05.2018 r. Uczestnicy i Uczestniczki Projektu „Moja firma – moja niezależność II” mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w formie usług szkoleniowo – doradczych (po otrzymaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu). ZASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO W FORMIE USŁUG SZKOLENIOWO – DORADCZYCH PO […]

LISTA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA w ramach projektu „Moja firma – moja niezależność II”

Zapraszamy do zapoznania się z listą biznesplanów, rekomendowanych do dofinansowania w ramach projektu „Moja firma – moja niezależność II”. Lista biznesplanów

LISTA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA w ramach projektu „Moja firma – moja niezależność II”

Zapraszamy do zapoznania się z listą biznesplanów, rekomendowanych do dofinansowania w ramach projektu „Moja firma – moja niezależność II”. Lista biznesplanów