logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Aktualności projektowe

pobierz pdf
Pokazuje 1 do 6 z 22

Informacja o zmianie załącznika nr 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Informujemy, iż z dniem 23 lutego 2018 r. zmianie uległa treść załącznika nr 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Moja firma- moja niezależność”. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną wersją załącznika nr 3. Załącznik nr 3_Aneks do umowy o udzieleniu finansowego przedłużonego wsparciapomostowego 

Ogłoszenie dot. naboru wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

W związku z ogłoszonym w dniu 06.02.2018 r. naborem wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Moja firma – moja niezależność” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. informujemy, iż IP wyraziła zgodę […]

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Moja firma- moja niezależność”.   Ogłoszenie_o_naborze_wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Dokumenty do pobrania: Zał.10 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego Zał.11 Zestawienie wydatkow w ramach przedluz. wsparcia pomostowego Formularz informacji  

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Moja firma-moja niezależność”. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego_14.09.2017   Dokumenty: Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Zestawienie wydatków w ramach wsprcia pomostowego Formularz informacji

Lista biznesplanów rekomendowanych do finansowania

 Zapraszamy do zapoznania się z listą biznesplanów, rekomendowanych do dofinansowania w ramach projektu „Moja firma-moja niezależność”, złożonych w terminie od 16.09.2017 r. do 29.09.2017 r. Zestawienie ocen biznesplanów

Ogłoszenie o naborze biznesplanów 

Informujemy, iż nabór biznesplanów w ramach projektu „Moja firma – moja niezależność” będzie prowadzony w terminie od dnia 16 sierpnia 2017 r. do dnia 29 sierpnia 2017 r., zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Treść ogłoszenia