logo unii

pl / en

BIP

Dokumenty do pobrania

pobierz pdf

OZNACZENIE

logotypy z EFS CMYK

Logotypy Achromatyczne

DOKUMENTY – REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu MF III

Zał. 1 Wniosek o refundacje kosztów dojazdu (PDF)
Zał. 1 Wniosek o refundację kosztów dojazdu (WORD)

Zał. 2 Oświadczenie Uczestnika Projektu o korzystaniu z samochodu (PDF)
Zał. 2 Oświadczenie Uczestnika Projektu o korzystaniu z samochodu (WORD)

DOKUMENTY – PRZYZNAWANIE WSPARCIA (wersja obowiązująca od 22.06.2021 r.)

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zał. 1 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. 2 Umowa o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego

Zał. 3 Aneks do umowy o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego

Zał. 4 Biznesplan_aktualny (PDF)
Zał. 4 Biznesplan_aktualny (WORD)

Zał. 5 Szcz. zestawienie towarów i usług przewidywanych do zakupienia_aktualny (PDF)
Zał. 5 Szcz. zestawienie towarów i usług przewidywanych do zakupienia_aktualny (WORD)

Zał. 6 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis_aktualne (PDF)
Zał. 6 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis_aktualne (WORD)

Zał. 7 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis_aktualne (PDF)
Zał. 7 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis_aktualne (WORD)

Zał. 8 Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (excel)

Zał. 9 Zbiór oświadczeń_aktualne (PDF)
Zał. 9 Zbiór oświadczeń_aktualne (WORD)

Zał. 10 Karta oceny biznesplanu_aktualne

Zał. 10 Karta oceny biznesplanu_aktualne

Zał. 11 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego_aktualny (PDF)
Zał. 11 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego_aktualny (WORD)

Zał. 12 Zestawienie wydatków w ramach wsparcia pomost_aktualny (PDF)
Zał. 12 Zestawienie wydatków w ramach wsparcia pomost_aktualny (WORD)

Zał. 13 Oświadczenie ON o nie korzystaniu równolegle z różnych źrodeł_aktualne (PDF)
Zał. 13 Oświadczenie ON o nie korzystaniu równolegle z różnych źrodeł_aktualne (WORD)

Zał. 14 Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego_aktualne

Zał. 15 Karta weryfikacji merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego_aktualna

DOKUMENTY – NABÓR DO PROJEKTU 

Regulamin rekrutacji uczestników

Zał.-1-Formularz-rekrutacyjny (PDF)
Zał. 1 Formularz rekrutacyjny (WORD)

Zał. 2 Karta oceny formalnej

Zał. 3 Karta oceny merytorycznej

Zał. 4 Karta oceny rozmowy

Zał. 5 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

Zał 6 Informacja nt. sektorów wykluczonych z pomocu de minimis

Zał. 7 Umowa uczestnictwa w projekcie

Zał. 7 zał nr 1 do umowy – zakres oświadczenia

Zał. 7 zał nr 2 do umowy – zakres danych osobowych

DOKUMENTY – PRZYZNAWANIE WSPARCIA

Regulamin przyznawania środków

Zał. 1 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. 2 Umowa o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego

Zał. 3 Aneks do umowy o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego

Zał. 4 Biznesplan (PDF)
Zał. 4 Biznesplan (WORD)

Zał. 5 Szcz. zestawienie towarów i usług przewidywanych do zakupienia (PDF)
Zał. 5 Szcz. zestawienie towarów i usług przewidywanych do zakupienia (WORD)

Zał. 6 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (PDF)
Zał. 6 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (WORD)

Zał. 7 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (PDF)
Zał. 7 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (WORD)

Zał. 8 Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (PDF)
Zał. 8 Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (EXCEL)

Zał. 9 Zbiór oświadczeń (PDF)
Zał. 9 Zbiór oświadczeń (WORD)

Zał. 10 Karta oceny biznesplanu

Zał. 11 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (PDF)
Zał. 11 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (WORD)

Zał. 12 Zestawienie wydatków w ramach wsparcia pomostowego (PDF)
Zał. 12 Zestawienie wydatków w ramach wsparcia pomostowego (WORD)

Zał. 13 Oświadczenie ON o nie korzystaniu równolegle z różnych źródeł (PDF)
Zał. 13 Oświadczenie ON o nie korzystaniu równolegle z różnych źródeł (WORD)

Zał. 14 Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. 15 Karta weryfikacji merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego