logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badań, przeglądów, legalizacji i konserwacji gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie badań, przeglądów, legalizacji i konserwacji (w tym oceny technicznej) gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych (w tym prób wydajności oraz prób ciśnieniowych węży) w latach 2022 – 2024 (3 lata) dla obiektów GAPR.

Zapytanie ofertowe (PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (WORD)
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (EXCEL)
Załącznik nr 3 – Wzór umowy (WORD)