logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE FUNDAMENTU POD WIEŻĘ METEOROLOGICZNĄ AWOS WRAZ Z INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie robót fundamentu pod wieżę meteorologiczną AWOS wraz z instalacją teletechniczną i wewnętrzną elektryczną linią zasilającą oraz odgromową na terenie działek o numerach ewid.: 221/24, 221/41, 221/50, 221/51, 221/17 obręb Bojkowskie Pola, jednostka ewidencyjna Gliwice (realizacja zadania na podstawie Projektu Zagospodarowania Terenu, Projektu architektoniczno-budowlanego, Projektu technicznego z 13.11.2023r. oraz Decyzji nr 8/24 z dnia 31.01.2024 r.)

Termin składania ofert: 7 maja 2024 r. godz. 12:00

1. LOTNISKO – SIWP – wieża AWOS

2. LOTNISKO SIWP – Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

3. LOTNISKO SIWP – Załącznik nr 3 – WYKAZ DOŚWIADCZENIA

4. LOTNISKO SIWP – Załącznik nr 4 – WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI

5. LOTNISKO SIWP – Umowa

5. Załącznik nr 3 do umowy – Karta gwarancyjna

6. LOTNISKO SIWP – Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podwykonawcy

7. LOTNISKO SIWP – Załącznik nr 7 – Decyzja nr 824 z dnia 10.04.2024

8. LOTNISKO SIWP – Załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna

9. LOTNISKO SIWP – Załącznik nr 9 – OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ODPADÓW