logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac projektowych

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac projektowych w ramach inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń części parteru na cele laboratorium badań nieniszczących (ŚCNTPL)”

Termin składania ofert: 27 kwietnia 2023 r. godz. 12:00.

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

Załącznik nr 1 – Rysunki poglądowe:

  1. A_I_01_RO Szkic poglądowy – zagospodarowanie terenu, A_I_02_RO Szkic poglądowy – rzut przyziemia – stan istniejący,
  2. A_I_03_RO Szkic poglądowy – wstępna koncepcja przebudowy parteru, A_I_04_RO Szkic poglądowy – wstępna koncepcja przekrój A-A,

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (wzór),

Załącznik nr 3 – Wykaz usług (wzór),

Załącznik nr 4 – Wykaz kwalifikacji zespołu projektowego (wzór),

Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna (wzór),

Załącznik nr 6 – Umowa (wzór).