logo unii

pl / en

BIP

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac projektowych w ramach inwestycji pn. Modernizacja tarasów wraz z wymianą poszycia dachu i odrestaurowaniem konstrukcji stalowych osłon przeciwsłonecznych na terenie Nowych Gliwic przy ul. Bojkowskiej”

Termin składania ofert: 18 maja 2023 r. godz. 12:00

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.
Załącznik nr 1 do SIWP Rysunki poglądowe

1.1 plan poglądowy konstrukcji stalowych osłon przeciwsłonecznych,
1.2 przekrój poglądowy konstrukcji stalowych osłon przeciwsłonecznych,
1.3 plan poglądowy rzutu dachu i tarasów – demontaże,
1.4 plan poglądowy rzutu dachu i tarasów – montaż z rozgraniczeniem stref,
1.5 plan poglądowy – podział na segmenty,

Załącznik nr 2 do SIWP – Formularz ofertowy (wzór)
Załącznik nr 2A – Formularz ofertowy (wzór),
Załącznik nr 3 – Wykaz robót (wzór),
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna (wzór),
Załącznik nr 5 – Zobowiązanie podwykonawcy (wzór),
Załącznik nr 6 – Umowa (wzór),
Załącznik nr 4 do Umowy – Karta gwarancyjna (wzór),
Załącznik nr 7 – Harmonogram rzeczowo – finansowy (wzór),