logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych dotyczących termomodernizacji pokrycia dachu.

pobierz pdf

Treść:

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Żorski Park Przemysłowy – Termomodernizacja pokrycia dachu na budynku nr 4.”

Termin składania ofert: 6 lipca 2023 r. godz. 12:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu – ŻPP Termomodernizacja pokrycia dachu na budynku nr 4
Załącznik nr 1 – Rysunki
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (wzór)
Załącznik nr 3 – Wykaz doświadczenia (wzór)
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna (wzór)
Załącznik nr 5 – Umowa (wzór)
Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podwykonawcy (wzór)