logo unii

pl / en

BIP

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I SERWIS URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH.

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę, montaż i serwis urządzeń klimatyzacyjnych do części pomieszczeń w siedzibie firmy przy ul. Wincentego Pola 16 w Gliwicach.

Oferty należy składać zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu wraz z załącznikami nr od 1 do 8  stanowiącymi całość zapytania:

Specyfikacja Istotnych Warunków przetargu

Załącznik 1.1

Załącznik 1.2

Załącznik 1.3

Załącznik 1.4

Załącznik 1.5

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 3 – WYKAZ DOŚWIADCZENIA (wzór)

Załącznik nr 4 – WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI (wzór)

Załącznik nr 5 – Umowa na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podwykonawcy (wzór)

Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna (wzór)

Załącznik nr 8 – OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ODPADÓW – (wzór)