logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe na przebudowę budynku administracyjnego na terenie Bytomskiego Parku Przemysłowego

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przebudowę budynku administracyjnego na terenie Bytomskiego Parku Przemysłowego przy ul. Siemianowickiej 98 w Bytomiu.

Oferty należy składać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu wraz z załącznikami stanowiącymi całość dokumentacji przetargowej.

Dokumentacja techniczno-budowlana zostanie udostępniona po przekazaniu do GAPR sp. z o.o.
podpisanego załącznika nr 5 – Oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności.

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (wzór)
Załącznik nr 3 – Wykaz prac projektowych i robót budowlanych (wzór)
Załącznik nr 4 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (wzór)
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności (wzór)
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją techniczno – budowlaną (wzór)
Załącznik nr 7 – Umowa o wykonanie prac projektowych i robót budowlanych (wzór)
Załącznik nr 8 – Oświadczenie dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej (wzór)
Załącznik nr 9 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 10 – Zobowiązanie podmiotu na którego zdolnościach lub zasobach polega Oferent (wzór)