logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Przedmiot działalności

pobierz pdf

Na stronach BIP GAPR publikowane są wyłącznie informacje publiczne. Na podstawie art. 4 ust. l i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. udostępnia informację publiczną i tworzy własną stronę Biuletynu Informacji Publicznej – (BIP GAPR).

Przedmiot działalności:

70.22Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

70.21Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

74.90Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

85.60Z Działalność wspomagająca edukację,

71.20B Pozostałe badania i analizy techniczne,

71.11Z Działalność w zakresie architektury,

71.12Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

66.19Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

64.99Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

68.31Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

68.20Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

68.32Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

81.10Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,

77.33Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

77.39Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

74.30Z Działalność związana z tłumaczeniami,

82.11Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

82.19Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

82.99Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

73.20Z Badanie rynku i opinii publicznej,

73.11Z Działalność agencji reklamowych,

73.12A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,

73.12B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

73.12C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

73.12D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

61.10Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,

61.90Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,

85.59B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

85.42B Szkoły wyższe,

90.02Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

93.11Z Działalność obiektów sportowych

93.19Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

64.92Z Pozostałe formy udzielania kredytów