logo unii

pl / en

BIP

Status prawny

pobierz pdf

Na stronach BIP GAPR publikowane są wyłącznie informacje publiczne. Na podstawie art. 4 ust. l i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. udostępnia informację publiczną i tworzy własną stronę Biuletynu Informacji Publicznej – (BIP GAPR).

Status prawny

Oznaczenie formy prawnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma, pod którą spółka działa Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o..
Zarejestrowana Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000089796

 

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. jest osobą prawną, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego  do rejestru KRS pod Nr 0000089796, o kapitale zakładowym w wysokości 698 071 500,00 zł wpłaconym w całości. Powyżej 50% udziałów w kapitale zakładowym posiadają jednostki samorządu terytorialnego.