logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

pobierz pdf

W Górnośląskim Akceleratorze Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się zgod­nie z postanowieni­ami Instrukcji Kance­laryjnej. Obow­iązuje dzi­en­nikowy sys­tem kance­laryjny oparty na dziennikach korespondencyjnych pism przychodzących i wychodzących.

 

Dziennik korespondencyjny pism przychodzących i wychodzących prowadzi Sekretariat znajdujący się w siedzibie spółki, tj.: przy ul. Wincentego Pola 16.

Dziennik korespondencyjny prowadzi się w formie papierowej.