logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Dokumenty do pobrania

pobierz pdf

UWAGA! Przypominamy, że na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń, itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed przystąpieniem do udziału w pierwszej formie wsparcia, w terminie wskazanym w Umowie uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Status kwalifikowalności Kandydata/tki będzie ponownie potwierdzany w dniu podpisania umowy. Jeśli przewidują Państwo, że do czasu podpisania umowy Państwa status ulegnie zmianie to prosimy o wskazanie takiej informacji w Formularzu rekrutacyjnym.

DOKUMENTY – NABÓR DO PROJEKTU:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w proj._akt. 08.11.2021 – aktualny

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa_ 23.06.2021

załącznik nr 1 – lista miast OSI
załącznik nr 2 – formularz rekrutacyjny
załącznik nr 3 – oświadczenie kandydata dot. przetwarzania danych osobowych
załącznik nr 4 – zaświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik nr 5 – umowa uczestnictwa_08.11.2021 – aktualna
Załącznik nr 5 – umowa uczestnictwa_23.06.2021 r
załącznik nr 6__Regulamin zwrotu kosztów dojazdu 23.06.2021
załącznik nr 6_1_ Wniosek o refundację kosztów dojazdu zał. 1 do RZKD
załącznik nr 6_2_ Wniosek o refundację kosztów dojazdu zał. 2_do RZKD

DOKUMENTY – ORGANIZACJA STAŻU:

Regulamin organizacji stażu_8.11.2021 – aktualny

Regulamin organizacji stażu_23.06.2021 r

Zał. nr 1_Wniosek o organizację stażu 08.11.2011 – aktualny

Zał. nr 1_Wniosek o organizację stażu 03082021

Zał. nr 1_Wniosek o organizację stażu 23062021

Zał. nr 2_Wzór umowy w sprawie odbywania stażu 8.11.2021 – aktualny

Zał. nr 2_Wzór umowy w sprawie odbywania stażu 23062021

Zasady refundacji wynagrodzenia (dodatku) dla opiekuna stażu

Zał. nr 1 do Zasad_Wniosek o refundację wynagrodzenia (dodatku) opiekuna stażu_25.07.2022 -aktualny

Zał. nr 1 do Zasad_Wniosek o refundację wynagrodzenia (dodatku) opiekuna stażu_24.02.2022

Zał. nr 1 do Zasad_Wniosek o refundację wynagrodzenia (dodatku) opiekuna stażu

Wniosek o refundację kosztów badań lekarskich

Wersje archiwalne dokumentów