logo unii

pl / en

BIP

Wyższe kwalifikacje – to się opłaca!

pobierz pdf

Projekt jest skierowany do osób, które zainteresowane są zdobyciem kwalifikacji i doświadczenia w zawodzie samodzielnego księgowego

 

UWAGA  !!!!

 • NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY!

 

O UDZIAŁ W PROJEKCIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ:

osoby po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), zamieszkujące/pracujące na terenie Subregionu Centralnego województwa śląskiego na terenie obszaru strategicznej interwencji (OSI)*, które należą do jednej z poniższych grup:

 • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, zwłaszcza te, należące do co najmniej jednej z poniższych, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
  – osoby powyżej 50 roku życia;
  – kobiety;
  – osoby z niepełnosprawnościami;
  – osoby długotrwale bezrobotne;
  – osoby o niskich kwalifikacjach.

lub

 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu). Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności (z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym).

*Gminy objęte wsparciem:

Bytom, Chorzów, Ruda Śląska, Piekary Śląskie, Gliwice, Zabrze, Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Tychy, Będzin (powiat będziński), Czeladź (powiat będziński), Wojkowice (powiat będziński), Poręba (powiat zawierciański), Sosnowiec, Woźniki (powiat lubliniecki), Kalety (powiat tarnogórski), Radzionków (powiat tarnogórski), Tarnowskie Góry (powiat tarnogórski), Knurów (powiat gliwicki), Pyskowice  (powiat gliwicki), Orzesze (powiat mikołowski), Bieruń (powiat bieruńsko-lędziński), Toszek (powiat gliwicki), Łazy (powiat zawierciański), Ogrodzieniec (powiat zawierciański), Mikołów (powiat mikołowski), Imielin (powiat bieruńsko-lędziński), Lędziny (powiat bieruńsko-lędziński), Sośnicowice (powiat gliwicki), Pszczyna (powiat pszczyński), Szczekociny (powiat zawierciański), Lubliniec (powiat lubliniecki), Łaziska Górne (powiat mikołowski), Pilica (powiat zawierciański), Siewierz (powiat będziński).

BEZPŁATNE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

 • dwustopniowe kursy* w zawodzie księgowego zakończone egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje, tj.:

–  Kurs podstaw rachunkowości – dla kandydatów na księgowego (kod wg klasyfikacji zawodów: 331301) – I stopień certyfikacji (80 h)

–  Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) (kod wg klasyfikacji zawodów: 241103)- II stopień certyfikacji (180 h);

 • 4 miesięczne staże zawodowe (dla co najmniej 48 osób)
 • spotkania z Doradcą Zawodowym w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania
 • wsparcie pośrednika pracy przez cały okres trwania projektu.

*certyfikowane kursy księgowe prowadzone są przez Stowarzyszenie Księgowych w  Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach

WSPARCIE DODATKOWE:

 • podczas szkoleń: stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW podczas szkolenia, materiały dydaktyczne, catering.
 • podczas staży: stypendium stażowe, badanie lekarskie, zwrot kosztów dojazdu, wsparcie opiekuna stażysty.

CEL PROJEKTU:

 • Celem głównym projektu jest podjęcie lub poprawa warunków zatrudnienia 72 osób w wieku powyżej 30 r.ż., zamieszkujących/pracujących na terenie SC WSL OSI, bezrobotnych lub biernych zawodowo, zwłaszcza znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku, bądź też zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, do 31.12.2022 r.

 

PLANOWANE EFEKTY:

 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu: 43 osoby
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 43 osoby
 • Odsetek osób pracujących, których sytuacja na rynku pracy uległa poprawie do trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie (efektywność zawodowa): 25 %
 • Odsetek uczestników/uczestniczek w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, (…), którzy podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (efektywność zatrudnieniowa: 45 %
 • Odsetek uczestników/uczestniczek nie należących do ww. grup, którzy podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (efektywność zatrudnieniowa): 60 %
 • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy.
 • Działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 • Poddziałanie 1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących prac i pozostających bez zatrudnienia
 • Projekt realizowany jest pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
 • Okres realizacji projektu: 01.2021 – 31.12.2022r.
 • Wartość projektu: 1 489 133,95
 • Wkład Funduszy Europejskich: 1 414 677,25 zł

BIURO PROJEKTU:

GAPR Sp. z o.o.

44-100 Gliwice

Wincentego Pola 16 pok. 002 ( parter)

email: kwalifikacje@gapr.pl

 

 

GODZINY OTWARCIA BIURA PROJEKTU:

Poniedziałek  10:00 – 14:00

Wtorek    10:00 – 18:00

Środa    8:00 – 16:00

Czwartek  10:00 – 18:00

Piątek  10:00 – 14:00

 

KONTAKT:

kom.: +48 534 657 310, 537 390 140

tel.      32 / 33 93 141

Aktualności projektowe

21 grudnia 2022 / Skrócone godziny pracy w dniach 22-23.12.2022

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniach 22 i 23 grudnia br. biuro projektu pracuje w skróconych godzinach: 22 grudnia: 8:00 – 16:00 23 grudnia: 8:00 – 12:00

30 sierpnia 2022 / Trwa nabór pracodawców zainteresowanych przyjęciem stażystów na stanowiska księgowe

  Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. zaprasza do zgłaszania się do projektu „Wyższe kwalifikacje – to się opłaca!” podmioty (przedsiębiorstwa, instytucje) z subregionu centralnego województwa śląskiego zainteresowane przyjęciem stażysty(ów) na stanowiska związane z księgowością na okres 4 miesięcy. Gwarantujemy pokrycie kosztów związanych z przyjęciem stażysty tj.: stypendium stażowe, badania lekarskie i ubezpieczenie NNW. […]

28 lipca 2022 / Informacja o zamknięciu biura projektu

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 29 lipca br. biura projektów „Wyższe kwalifikacje – to się opłaca!” i „Moja firma – moja niezależność III” będą nieczynne.

zobacz wszystkie