logo unii

pl / en

BIP

Ogłoszenia

pobierz pdf
Pokazuje 613 do 618 z 724
komunikat

Komunikat nr 10 z dnia 14 czerwca 2018r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn: „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B”

Jako, że jeden z oferentów zadał następujące pytanie, Zamawiający odpowiada jak następuje: Pytanie 39 „Prosimy o określenie, czy w zakresie zadania jest wykonanie oblotu kontrolnego świateł nawigacyjnych i czy należy uwzględnić go w wycenie zadania?” Odpowiedź 39 na Pytanie 39 Nie ma takiej potrzeby.   Pytanie 40 „W nawiązaniu do poprzedniego pytania. Jeżeli tak, to […]

komunikat

Komunikat nr 9 z dnia 14 czerwca 2018 r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn: „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B”

Jako, że jeden z oferentów zadał następujące pytanie, Zamawiający odpowiada jak następuje: Pytanie 32 „Czy zapis, że na posiedzeniu niejawnym oferty będą sprawdzane pod względem formalnym oznacza, że cena oferty powinna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie?” Odpowiedź 32 na Pytanie 32 Nie, cena łączna powinna być uwidoczniona w ofercie tj. w  formularzu ofertowym a […]

komunikat

Komunikat nr 8 z dnia 14 czerwca 2018 r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn: „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B”

Pytanie nr 10 Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia Rozdziału XIII pkt 1, poprzez: zmianę (obniżenie wysokości wadium do kwoty 400.000,00 zł) – Oferent wskazuje, iż wartość wadium w porównaniu do szacowanej wartości zamówienia ustalona została na niewspółmiernie wysokim poziomie. Oferent zdaje sobie sprawę, że postępowanie prowadzone jest na bazie regulaminu Zamawiającego z wyłączeniem […]

komunikat

Komunikat nr 7 z dnia 12 czerwca 2018r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn: „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B”

Komisja Przetargowa informuję, iż zgodnie z SIWP (Rozdział  XII punkt 3)  obowiązującym ww. przetargu;  w dniu 7 czerwca 2018r. minął termin składania wniosków o wyjaśnienia, tak więc wnioski o wyjaśnienia jak wpłynęły lub wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone. Komisja Przetargowa informuje, iż zgodnie z SIWP (Rozdział XII punkt 4) obowiązującym ww. przetargu; zmienia […]

komunikat

Komunikat nr 6 z dnia 7 czerwca 2018r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn: „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B ”

Realizacja Odpowiedzi na Pytanie 9 – „Prosimy o udostępnienie, na stronie internetowej, edytowalnej wersji formularza ofertowego wraz z załącznikami.”  załaczniki 1-5 do komunikatu nr 6 (2018-06-07)

komunikat

Komunikat nr 5 z dnia 7 czerwca 2018r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn: „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B ”

Realizacja Odpowiedzi 8 na Pytanie 8  „Prosimy o udostępnienie przez Zamawiającego, na stronie Internetowej, prawomocnego pozwolenia na budowę.”  decyzja pnb-do – komunikatu -5-2018-06-07