logo unii

pl / en

BIP

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji zjazdów do doków na terenie Bytomskiego Parku Przemysłowego.

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Bytomski Park Przemysłowy – Modernizacja odpływów liniowych oraz murków oporowych przy wjeździe do doków.”

Termin składania ofert: 18 września 2023 r. godz. 12:00

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu,
Załącznik nr 1 do SIWP – Rysunki,
Załącznik nr 2 do SIWP – Formularz ofertowy (wzór),
Załącznik nr 3 do SIWP – Wykaz doświadczenia (wzór),
Załącznik nr 4 do SIWP – Klauzula informacyjna,
Załącznik nr 5 do SIWP – Umowa (wzór),
Załącznik nr 6 do SIWP – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (wzór)