logo unii

pl / en

BIP

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Likwidacja przeszkód lotniczych (…)”

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Likwidacja przeszkód lotniczych (usunięcie/przycięcie 582 szt. drzew) stanowiących naturalne przeszkody lotnicze na działkach: nr 1/7, nr 6, nr 8/2, nr 9, nr 14, nr 15, obręb Bojkowskie Pola w Gliwicach, nr 140/2 obręb Wójtowe Pola w Gliwicach (realizacja zadania na podstawie Decyzji nr SR-2/2024 z dnia 17.01.2024 r. oraz Postanowienia nr SR-14/2024 z dnia 23.02.2024 r.)”.

Termin składania ofert: 27 czerwca 2024 r. godz. 12:00

LOTNISKO – SIWP – przeszkody lotnicze

2. LOTNISKO SIWP – Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

3. LOTNISKO SIWP – Załącznik nr 3 – WYKAZ DOŚWIADCZENIA

4. LOTNISKO SIWP – Załącznik nr 4 – WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI

 

5. LOTNISKO SIWP – Załącznik nr 5 – Umowa

6. LOTNISKO SIWP – Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podwykonawcy

7. LOTNISKO SIWP – Załącznik nr 7 – klauzula informacyjna