logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Aktualności projektowe

pobierz pdf

24.04.2020 Warsztaty strategiczne: Budżetowanie wybranych projektów transgranicznych Słowacja-Czechy i Polska-Słowacja

Pokazuje 1 do 6 z 7

Wpływ rozwiązań wypracowanych w projekcie TRANS TRITIA na Europejską politykę transportową

Projekt Trans Tritia, którego liderem była Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju w Gliwicach, wziął udział w posiedzeniu ONZ w zakresie kreowania polityki transportowej w Europie. W dniach 17 – 19 lutego 2021. W Genewie, w Szwajcarii, odbyło się posiedzenie Komitetu Transportu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tematyka sesji roboczej skupiona była wokół śródlądowego transportu wodnego. Projekt Trans […]

Warsztaty: Budżetowanie wybranych projektów transgranicznych Słowacja-Czechy, Polska-Słowacja

24 kwietnia 2020 roku w ramach działań projektu TRANS TRITIA odbyły się warsztaty strategiczne na temat budżetowania wybranych projektów transgranicznych. Warsztaty koncentrowały się na słowacko-czeskich i polsko-słowackich przejściach granicznych i projektach z nimi związanych, w tym ich alokacji budżetowej i źródłach finansowania, a także terminach i instytucjach odpowiedzialnych za inwestycje. Ze względu na ogólną sytuację […]

Warsztaty: Budżetowanie wybranych projektów transgranicznych Polska-Czechy

15 kwietnia 2020 r. odbyły się pierwsze z trzech warsztatów strategicznych dotyczących budżetowania wybranych projektów transgranicznych w ramach projektu TRANS TRITIA. Warsztaty dotyczyły polsko-czeskich przejść granicznych i projektów z nimi związanych, w tym ich alokacji budżetowej i źródła finansowania oraz ram czasowych i instytucji odpowiedzialnych za inwestycje. Ze względu na ogólną sytuację na świecie z […]

Warsztaty: Wybór i priorytetyzacja projektów transgranicznych przeznaczonych do realizacji

Ostatnie warsztaty, które odbyły się 5 marca 2020 roku w „Nowych Gliwicach” w ramach projektu TRANS TRITIA, koncentrowały się na projektach ocenianych i klasyfikowanych w oparciu o kryteria pozbycia się wąskich gardeł oraz kryteria czasowe (krótko-, średnio- i długoterminowe). Wzięli w nich udział kluczowi interesariusze, eksperci i decydenci. Warsztaty poświęcone były wyborowi i ustaleniu priorytetów […]

5 Spotkanie Komitetu Sterującego Projektu TRANS TRITIA

27 lutego 2020 w Centrum Biznesu i Edukacji „Nowe Gliwice” odbyło się piąte spotkanie komitetu sterującego w ramach projektu TRANS TRITIA. Komitet Sterujący składa się z decydentów, oficjalnych przedstawicieli regionów, zaproszonych ekspertów, partnerów stowarzyszonych, którzy aktywnie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, monitorowaniu i walidacji realizacji projektu oraz planowanych rezultatów. Wśród członków Komitetu Sterującego byli obecni przedstawiciele […]

Cykl spotkań nt. planów działania w projekcie TRANS TRITIA

W trakcie trzech spotkań Partnerzy Projektowi odpowiedzialni za Pakiety Tematyczne 1 i 2 odwiedzili Euroterminal Sławków – gdzie zaprezentowali główne tematy Intermodalnych Centrów Logistycznych/ Planu Działań dla Terminalu. Zarząd Euroterminalu Sławków przedstawił obecną przepustowość Terminalu oraz krótko- i średnioterminowe planowanie rozwoju obiektu w oparciu o istniejącą infrastrukturę transportową (drogową, normalnotorową i szerokotorową) oraz potencjalną drogę […]