logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

TRANS TRITIA

pobierz pdf


Cel projektu

 

Głównym celem projektu jest poprawa przepływu informacji, zorientowana na wspólne planowanie i koordynację działań między władzami regionalnymi, dysponentami sieci transportowych i zainteresowanymi podmiotami transportu towarowego oraz operatorami centrów i terminali logistycznych.

Projekt koncentruje się na rozwinięciu współpracy transgranicznej, koordynacji współpracy między władzami regionalnymi, zarządzającymi transportem oraz operatorami transportu towarowego. Jak również na identyfikacji barier w rozwoju transportu towarowego na obszarze Trans Tritia, (Województwo Śląskie, Województwo Opolskie, Kraj Morawsko-Śląski, Samorządowy Kraj Żyliński) oraz identyfikacji potencjału regionów w obszarze transportu towarowego.

Budżet projektu: 1.248.893,35 €

Budżet zapewniony przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 1.061.559,33 

Czas realizacji projektu: 1.09.2017 – 30.11.2020

 

 Realizacja projektu została podzielona na:

  • konferencje
  • warsztaty zorientowane na podniesienie świadomości decydentów
  • seminaria eksperckie w obszarze transportu drogowego, kolejowego i wodnego
  • utworzenie wspólnego PL-CZ-SK komitetu sterującego, jako gremium mającego za zadanie ukierunkować ustalenia projektu
  • komunikacji i rozpowszechnianiu informacji

Rezultaty projektów:

Strategie i akcje mające na celu rozwinięcie przyjaznego dla środowiska transportu intermodalnego pomiędzy krajami i regionami współpracującymi, między innymi:

  • zdolność żeglugową pomiędzy rzekami Odra i Váh
  • transport kolejowy pomiędzy Katowicami a Ostrawą, Opolem a Ostrawą oraz Ostrawą a Żyliną
  • rozwinięcie intermodalnych centrów logistycznych na obszarze Trans Tritia

 

Facebook: www.facebook.pl/transtritia

Aktualności projektowe

19 lutego 2021 / Wpływ rozwiązań wypracowanych w projekcie TRANS TRITIA na Europejską politykę transportową

Projekt Trans Tritia, którego liderem była Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju w Gliwicach, wziął udział w posiedzeniu ONZ w zakresie kreowania polityki transportowej w Europie. W dniach 17 – 19 lutego 2021. W Genewie, w Szwajcarii, odbyło się posiedzenie Komitetu Transportu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tematyka sesji roboczej skupiona była wokół śródlądowego transportu wodnego. Projekt Trans […]

24 kwietnia 2020 / Warsztaty: Budżetowanie wybranych projektów transgranicznych Słowacja-Czechy, Polska-Słowacja

24 kwietnia 2020 roku w ramach działań projektu TRANS TRITIA odbyły się warsztaty strategiczne na temat budżetowania wybranych projektów transgranicznych. Warsztaty koncentrowały się na słowacko-czeskich i polsko-słowackich przejściach granicznych i projektach z nimi związanych, w tym ich alokacji budżetowej i źródłach finansowania, a także terminach i instytucjach odpowiedzialnych za inwestycje. Ze względu na ogólną sytuację […]

15 kwietnia 2020 / Warsztaty: Budżetowanie wybranych projektów transgranicznych Polska-Czechy

15 kwietnia 2020 r. odbyły się pierwsze z trzech warsztatów strategicznych dotyczących budżetowania wybranych projektów transgranicznych w ramach projektu TRANS TRITIA. Warsztaty dotyczyły polsko-czeskich przejść granicznych i projektów z nimi związanych, w tym ich alokacji budżetowej i źródła finansowania oraz ram czasowych i instytucji odpowiedzialnych za inwestycje. Ze względu na ogólną sytuację na świecie z […]

zobacz wszystkie