logo unii

pl / en

BIP

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamierzenia inwestycyjnego pn. „Żorski Park Przemysłowy – Modernizacja odwodnienia dachów budynków nr  1, 4, 5, 6”

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie zamierzenia inwestycyjnego pn. „Żorski Park Przemysłowy – Modernizacja odwodnienia dachów budynków nr  1, 4, 5, 6”, zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu wraz z załącznikami.

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu – odwodnienie dachów Żorski Park Przemysłowy

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu (SIWP):

Załącznik nr 1 do SIWP – dokumentacja fotograficzna
Załącznik nr 2 do SIWP – formularz ofertowy (wzór)
Załącznik nr 3 do SIWP – wykaz doświadczenia (wzór)
Załącznik nr 4 do SIWP – wykaz osób skierowanych do realizacji (wzór)
Załącznik nr 5 do SIWP – umowa (wzór)
Załącznik nr 6 do SIWP – zobowiązanie podwykonawcy (wzór)
Załącznik nr 7 do SIWP – informacja RODO

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 do umowy – rysunki
Załącznik nr 2 do umowy – Harmonogram (wzór)