logo unii

pl / en

BIP

Zapytanie ofertowe na wykonanie modernizacji oświetlenia awaryjnego (Żory)

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie modernizacji oświetlenia awaryjnego w budynkach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 w Żorskim Parku Przemysłowym, zlokalizowanym pod adresem ul. Boczna 8, 44-240 Żory, polegającej na demontażu istniejącego oświetlenia oraz dostawie wraz z montażem oświetlenia awaryjnego na podstawie Projektu Wykonawczego z grudnia 2021 r.

Oferty należy dostarczyć w terminie do dnia 14 września 2023 roku do godz. 12:00.
Istnieje możliwość zadawania pytań dotyczących treści SIWP w terminie do dnia 11 września 2023 r. do godz. 12:00.

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (SIWP),
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy – wersja edytowalna (.xlsx),
Załącznik nr 3 – Wykaz doświadczenia,
Załącznik nr 4 – Wykaz osób skierowanych do realizacji,
Załącznik nr 5 – Wzór umowy (.pdf),
Załącznik nr 6 – Zobowiązania podwykonawcy,
Załącznik nr 7 – oświadczenie dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej,
Załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna,
Załącznik nr 9 – Oświadczenie dot. utylizacji odpadów,
Wzór karty gwarancyjnej – Gwarancja jakości.