logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE FUNDAMENTU POD WIEŻĘ METEOROLOGICZNĄ AWOS WRAZ Z INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych – remont dachu

Zaproszenie do składania ofert na kreację i wyprodukowanie filmu promocyjnego

Zaproszenie do składania ofert na tonery

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa specjalistycznego

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie filmu promocyjno-informacyjnego

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie robót fundamentu pod wieżę meteorologiczną AWOS wraz z instalacją teletechniczną i wewnętrzną elektryczną linią zasilającą oraz odgromową na terenie działek o numerach ewid.: 221/24, 221/41, 221/50, 221/51, 221/17 obręb Bojkowskie Pola, jednostka ewidencyjna Gliwice (realizacja zadania na podstawie Projektu Zagospodarowania Terenu, Projektu architektoniczno-budowlanego, Projektu technicznego z 13.11.2023r. oraz Decyzji nr 8/24 z dnia 31.01.2024 r.)

Termin składania ofert: 7 maja 2024 r. godz. 12:00

1. LOTNISKO – SIWP – wieża AWOS

2. LOTNISKO SIWP – Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

3. LOTNISKO SIWP – Załącznik nr 3 – WYKAZ DOŚWIADCZENIA

4. LOTNISKO SIWP – Załącznik nr 4 – WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI

5. LOTNISKO SIWP – Umowa

5. Załącznik nr 3 do umowy – Karta gwarancyjna

6. LOTNISKO SIWP – Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podwykonawcy

7. LOTNISKO SIWP – Załącznik nr 7 – Decyzja nr 824 z dnia 10.04.2024

8. LOTNISKO SIWP – Załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna

9. LOTNISKO SIWP – Załącznik nr 9 – OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ODPADÓW

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach zamierzenia pn.

„Remont dachu – strona wschodnia na budynku nr 4 na terenie Nowych Gliwic przy ul. Bojkowskiej 37 w Gliwicach.”

Termin składania ofert: 23 kwietnia 2024 r. godz. 12:00

0. NGB4 DACH SIWP

1. NGB4 DACH Zalacznik-nr-1A

1. NGB4 DACH Zalacznik-nr-1B

2. NGB4 DACH Zalacznik-nr-2-Formularz-ofertowy 2-wzór

3. NGB4 DACH Zalacznik-nr-3-Formularz-ofertowy 2A-wzór

4. NGB4 DACH Zalacznik-nr-4-Formularz-ofertowy 2B-wzór

5. NGB4 DACH Zalacznik-nr-5-Wykaz-doswiadczenia-wzór

6. NGB4 DACH Załącznik nr 6 – Wykaz kwalifikacji personelu (wzór)

7. NGB4 DACH Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna

8. NGB4 DACH Załącznik nr 8 – Umowa (wzór)_końcowa

9. NGB4 DACH Załącznik nr 9 – Zobowiązanie podwykonawcy (wzór)

10. NGB4 DACH Załącznik nr 10 – Karta gwarancyjna (wzór)

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na kreację i wyprodukowanie filmu promocyjnego  zgodnie ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym. Oferty prosimy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do poniższego zapytania ofertowego. 

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 Formularz ofertowy

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup i dostarczenie tonerów.
Zakup jest realizowany w ramach projektu „European Hub for Advanced Therapies & Biomaterials” (akronim: EHAB), finansowanego ze środków programu Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation (2021-2027).
Szczegóły zapytania w załączeniu. Zapraszamy do składania ofert.

załącznik nr 1 do zapytania_tonery

zapytanie ofertowe_tonery_030424

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa specjalistycznego dla przedsiębiorstw sektora MŚP z terenu województwa śląskiego w zakresie ochrony znaku towarowego oraz logotypu w wybranych krajach europejskich oraz w zakresie przygotowania dokumentacji i zgłoszenia wynalazku do ochrony patentowej, realizowane w ramach projektu „Enterprise Europe Network”, współfinansowanego przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii ze środków państwa.

 

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1. Formularz ofertowy

Zał. nr 2. Wykaz kadry przewidzianej do realizacji usługi

zał. nr 3. Klauzula informacyjna

 

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę dotyczącą zaprojektowania i wykonania filmu promocyjno-informacyjnego projektu BioMan4R2.

Usługa jest realizowana w ramach projektu pn.: BioManufaturing Eurocluster for Recovery and Resilience in EU, akronim projektu: BioMan4R2 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu SMP COSME – Joint Cluster Initiatives (EUROCLUSTERS) for Europe’s recovery.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Linki do podglądowych filmów o podobnym charakterze: