logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

CHAIN REACTIONS

pobierz pdf

 

 

Celem projektu jest wzmocnienie regionalnych ekosystemów innowacji poprzez upowszechnienie specjalistycznej wiedzy i darmowych narzędzi wypracowanych i przetestowanych w projekcie, które pomogą lokalnym firmom pokonać bariery rozwoju oraz wprowadzać innowacyjne rozwiązania w łańcuch wartości produkcyjnej.

 

CHAIN REACTIONS – Driving smart industrial growth through value chain innovation

Celem projektu jest wzmocnienie regionalnych ekosystemów innowacji poprzez upowszechnienie specjalistycznej wiedzy i darmowych narzędzi wypracowanych i przetestowanych w projekcie, które pomogą lokalnym firmom pokonać bariery rozwoju oraz wprowadzać innowacyjne rozwiązania w łańcuch wartości produkcyjnej.

 Sektorami biznesu, dla których tworzone są narzędzia w projekcie są: przemysły zaawansowanej produkcji (branża lotnicza, kosmiczna), ICT, elektronika, energia, środowisko, medycyna i bio-gospodarka.

Czas trwania: 04.2019 – 03.2022

 

 PARTNERZY PROJEKTU:

 • Projekt międzynarodowy realizowany z udziałem 11 partnerów  z 8 krajów
 • Pannon Business Network Association (Węgry) – lider projektu

SEKTORY BIZNESU OBJĘTE PROJEKTEM:

 • Przemysły zaawansowanej produkcji (branża lotnicza, kosmiczna, i in.)
 • ICT
 • Elektronika
 • Energia
 • Środowisko
 • Medycyna
 • Bio-gospodarka

 REZULTATY:

 • 10 partnerstw opartych na potrójnej helisie (biznes-nauka-samorząd), działających na rzecz innowacji i wzrostu
 • Platforma szkoleniowa, mentoringowa wzajemnego uczenia się
 • Utworzenie sieci obserwatoriów łańcucha wartości w celu analizy wybranych sektorów przemysłu i ich łańcuchów wartości oraz wdrożenia opracowanych modeli i instrumentów (pilotażowych)
 • Szczegółowa analiza łańcucha wartości w 10 regionach docelowych dla 5 sektorów przemysłu: zaawansowana produkcja, ICT i elektronika, energia i środowisko, medycyna, bio-gospodarka
 • 5 ponadnarodowych projektów pilotażowych (po jednym na sektor przemysłowy)

 Strona projektu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CHAIN-REACTIONS.html

Facebook:   www.facebook.com/ChainReactionCE