logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

CluStrat

pobierz pdf

Projekt CluStrat – Boosting innovation through new cluster concepts in support of emerging issues and cross-sectoral themes.

Jak w świetle pojawiających się nowych gałęzi gospodarki i zagadnień międzysektorowych klastry mogą pozostać konkurencyjne?

Głównym celem projektu CluStrat jest stworzenie wspólnej strategii w zakresie zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności klastrów w regionie Europy Środkowej.

18 partnerów oraz 7 stowarzyszonych instytucji z Austrii, Czech, Niemiec, Węgier, Włoch, Polski, Słowenii, Słowacji i Ukrainy połączyło siły w celu zbadania odpowiednich i skutecznych koncepcji klastrów oraz wspierających instrumentów politycznych.

Projekt CluStrat realizowany jest w ramach Programu dla Europy Środkowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

CluStrat uważany jest za projekt wzorcowy w zakresie Strategii UE dla regionu Dunaju.

Okres realizacji: październik 2011 – wrzesień 2014

Źródło finansowania: Projekt CluStrat realizowany jest w ramach Programu dla Europy Środkowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Cel projektu:

CluStrat dąży do wygenerowania nowej wiedzy strategicznej dla decydentów odpowiedzialnych za innowacje i klastry z całej Europy Środkowej poprzez:

  • badanie danych aktywów i potencjału wzrostu regionów Europy Środkowej,
  • badanie współpracy międzyklastrowej i innych sposobów twórczej wymiany pomiędzy klastrami branż tradycyjnych i pojawiających się w programach pilotażowych,
  • przygotowanie narzędzi politycznych potrzebnych do wspierania:
    wymiany doświadczeń pomiędzy klastrami sektorów tradycyjnych oraz międzysektorowymi technologiami i usługami, włączania zagadnień, takich jak płeć, dywersyfikacja, umiędzynarodowienie czy technologia i transfer wiedzy.

 

Działania:

Partnerzy Projektu CluStrat zainicjowali systematyczny Dialog Polityczny na szczeblu regionalnym, krajowym i ponadnarodowym. Dialog ten obejmuje wymianę poglądów, dyskusje oraz edukację, obejmując tym samym decydentów na wszystkich szczeblach rozwoju nowych strategii i rozwiązań politycznych – przez cały okres trwania projektu.

Jednocześnie eksperci branżowi oraz pracownicy i członkowie klastrów, tacy jak przedsiębiorstwa, uniwersytety czy inne instytucje badawczo-rozwojowe, uczestniczący w realizacji projektu CluStrat wnoszą swoją wiedzę i doświadczenie praktyczne poprzez:

Warsztaty eksperckie do szczegółowej oceny potencjałów dotyczących zagadnień przekrojowych i nowo powstających gałęzi gospodarki;
Regionalne i międzyklastrowe / międzyregionalne programy pilotażowe do testowania elementów strategii w praktyce;
Analiza potencjałów przedstawia ośrodki o strategicznym znaczeniu z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych oraz nowo powstających gałęzi gospodarki na szczeblu regionalnym. Na tej podstawie opiera się rozwój strategii. Poza końcową, wspólną strategią, CluStrat zaowocuje również:
rekomendacjami w zakresie tworzenia polityk,
wspólnym planem działania dla Europy Środkowej.

 

Partnerzy:

Steinbeis-Europa-Zentrum / Niemcy
Clusterland Górna Austria Ltd. / Austria
Krajowe Stowarzyszenie Klastrowe / Czechy
Agencja Rozwoju Biznesu Regionu Karlowe Wary / Czechy
Agencja Rozwoju Gospodarczego Saksonii / Niemcy
Węgierskie Centrum Rozwoju Gospodarczego / Węgry
Biuro Krajowego Planowania Gospodarczego / Węgry
Agencja Rozwoju Środkowego Regionu Naddunajskiego, Przedsiębiorstwo Non-profit / Węgry
Friuli Innovazione, Centrum Badań i Transferu Technologii / Włochy
Zarząd ds. Innowacji, Badań Naukowych i Uczelni Wyższych Piemontu / Włochy
Departament Gospodarki i Rzemiosła Wenecji Euganejskiej / Włochy
Krajowa Izba Gospodarcza / Polska
Województwo Dolnośląskie (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) /Polska
Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S. A. / Polska
Krajowa Agencja Rozwoju Technologii Republiki Słowenii / Słowenia
Krajowa Agencja Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw / Słowacja
Słowackie Stowarzyszenie Klastrów / Słowacja
Klaster AT + R / Słowacja

CluStrat jest koordynowany jest przez Steinbeis-Europa-Zentrum, w ścisłej współpracy i przy wsparciu finansowym Ministerstwa Finansów i Gospodarki Badenii-Wirtembergii.

Link do strony projektu: http://clustrat.eu/

 

Dialog polityczny

KLASTRY W NOWEJ PERSPEKTYWIE PROGRAMOWANIA – RELACJA ZE SPOTKANIA (23.10.2014)
W dniu 23 października 2014 w Gliwicach w Centrum Edukacji i Biznesu „NOWE GLIWICE” odbyło się już trzecie i ostatnie w projekcie spotkanie Okrągłego Stołu ds. polityki klastrowej – Dialog Krajowy – Klastry w nowej perspektywie programowania – kierunki wsparcia klastrów na poziomie regionalnym, krajowym i ponadnarodowym na lata 2014-2020. Wydarzenie zostało organizowane przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w ramach projektu CluStrat – Boosting innovation through new cluster concepts in suport of emerging issues and cross-sectoral themes.

Partnerzy Projektu CluStrat już na samym początku realizacji projektu zainicjowali systematyczny dialog polityczny tzw.: Okrągły Stół ds. polityki klastrowej na szczeblu regionalnym, krajowym i ponadnarodowym. Dialog ten obejmował: wymianę poglądów, dyskusje z decydentami biorącymi udział w tworzeniu i budowie strategii, rozwiązań politycznych związanych z działalnością klastrową.

W związku z rozpoczynającą się nową perspektywą finansowania oraz jej nowymi uwarunkowaniami celem ostatniego spotkania było zapoznanie uczestników z kierunkami wsparcia klastrów na poziomie regionalnym, krajowym i ponadnarodowym w nowej perspektywie programowania 2014 – 2020 z naciskiem na wyjaśnienie wszelkich zagadnień dotyczących Klastrów Kluczowych oraz współpracy międzynarodowej.

Uczestników spotkania przywitała Pani Sylwia Rudek-Matuszczak – Prokurent w Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. (GAPR), zapewniając, że działania GAPR na rzecz klastrów nie tylko nie kończą się wraz z zakończeniem projektu, ale będą wręcz zintensyfikowane i nakierowane na stałe wsparcie klastrów i innowacji w regionie i kraju poprzez szereg zaplanowanych przez Agencję działań.

Zgodnie z harmonogramem spotkania wręczono nagrodę i wyróżnienia w ramach konkursu „Innowacyjny Przedsiębiorca Roku” organizowanego w ramach realizacji umowy nr UDA-KSI-POIG.05.02.00-00-001/12-14/14 przez GAPR sp. z o.o. Nagrodę Główną otrzymała firma Tomasz Wójcik MIDEX (więcej o laureatach i konkursie na stronie www.ksi.gapr.pl)

Po krótkiej ceremonii wyróżnienia przedsiębiorców, eksperci projektu CluStrat: Dr Sławomir Olko oraz Pan Marcin Jabłoński zapoczątkowali dyskusję dotyczącą systemu wybory Krajowych Klastrów Kluczowych, w celu przesłania uwag klastrów i innych interesariuszy w ramach konsultacji społecznych ogłoszonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Gospodarki, których termin upływał o północy 23 października. W wyniku dyskusji uwagi, podniesione przez uczestników spotkania dotyczyły, m.in.: uwzględnienia w analizach dokumentów źródłowych ekspertyzy Klastry województwa śląskiego – rekomendacje dla dalszego rozwoju, której zapisy były brane pod uwagę w trakcie opracowywania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego; wymaganego wykształcenia ekspertów zewnętrznych; uwzględnienia innych form działania klastrów – stowarzyszeń, spółek; masy krytycznej, o której istnieniu nie decyduje liczba członków formalnie zapisanych, ale liczba aktywnych członków realizujących projekty oraz innych wskaźników.

Popołudniową część spotkania rozpoczęła Pani Barbara Bujnowska-Sęda z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, prezentując ogólne założenia kierunków wsparcia klastrów na poziomie regionalnym, które nadal stanowią przedmiot konsultacji z Komisją Europejską. Przedstawicielki Krajowych Punktów Kontaktowych programów EWT przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Panie Monika Strojecka-Gevorgyan i Anna Stol zaprezentowały programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, w ramach których możliwe jest wsparcie klastrów, wszystkich uczestników powiązań klastrowych, koordynatorów klastrów zaproszono do kontaktu z Punktami w celu dalszych, bardziej szczegółowych konsultacji. Program Horyzont2020 oraz usługi świadczone przez Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej został przedstawiony przez Panią Dominikę Raróg-Ośliźlok. Na zakończenie spotkania przedstawiciel Banku Światowego zapoznał uczestników z projektem dotyczącym badania potrzeb firm w ramach systemu inteligentnych specjalizacji, który Bank Światowy będzie realizował na m.in. na Śląsku.

W razie pytań dotyczących spotkania zapraszamy do kontaktu z Menadżerem Projektu – Panią Karoliną Piwowarską (kpiwowarska@gapr.pl).

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania:

Nowe wyzwania dla klastrów – Dr S. Olko i P. M. Jabłoński.pdf

Europejska Współpraca Terytorialna – P. M. Strojecka-Gevorgyan i P. A. Stol.pdf

Horyzont 2020 – P. D. Raróg-Ośliźlok.pdf

Bank Światowy – P. J. Toborowicz.pdf

Doradztwo KSI KSU – P. S. Rudek-Matuszczak.pdf

V4Clusters

Aktualności projektowe

28 października 2014 / Klastry w nowej perspektywie programowania – relacja ze spotkania (23.10.2014)

W dniu 23 października 2014 w Gliwicach w Centrum Edukacji i Biznesu „NOWE GLIWICE” odbyło się już trzecie i ostatnie w projekcie spotkanie Okrągłego Stołu ds. polityki klastrowej – Dialog Krajowy – Klastry w nowej perspektywie programowania – kierunki wsparcia klastrów na poziomie regionalnym, krajowym i ponadnarodowym na lata 2014-2020. Wydarzenie zostało organizowane przez Górnośląską […]

20 października 2014 / Klastry w nowej perspektywie programowania

Zapraszamy na trzecie spotkanie Okrągłego Stołu ds. polityki klastrowej – Dialog Krajowy – Klastry w nowej perspektywie programowania – kierunki wsparcia klastrów na poziomie regionalnym, krajowym i ponadnarodowym na lata 2014-2020, organizowane w ramach projektu CluStrat – Boosting innovation through new cluster concepts in suport of emerging issues and cross-sectoral themes, które odbędzie się 23 […]

zobacz wszystkie