logo unii

pl / en

BIP

Spełnij marzenie – załóż firmę!

pobierz pdf

SPEŁNIJ MARZENIE – ZAŁÓŻ FIRMĘ

Projekt zapewniał wsparcie szkoleniowe oraz doradztwo indywidualne i grupowe dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu, po opracowaniu biznesplanu, uzyskali bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub finansowe wsparcie pomostowe na jej prowadzenie. działalności gospodarczej. W trakcie realizacji projektu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie indywidualnego opiekuna.

Okres realizacji projektu: 3 września 2012 roku – 31 grudnia 2014 roku

Numer projektu: WND-POKL.06.02.00-24-036/11

Projekt „Spełnij marzenie – załóż firmę” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

Cel projektu:

wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe osób planujących założenie działalności gospodarczej.

  • Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl

Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.