logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

BATCo – Baltic-Adriatic Transport Cooperation – Program dla Europy Środkowej

pobierz pdf

Głównym celem działań projektu BATCo był zrównoważony i zharmonizowany rozwój osi transportu bałtycko-adriatyckiego i wzmocnienia jej konkurencyjności, w ramach połączeń Północno-Południowych Europy Środkowej.

Dostępność jest warunkiem koniecznym do rozwoju i wzrostu gospodarczego obszaru, dlatego też celem działań było

  • poprawa stanu intermodalnych połączeń transportowych – a w szczególności przyspieszenie utworzenia połączeń kolejowych o wysokiej przepustowości wzdłuż osi („transport proekologiczny”),
  • ochrona środowiska poprzez redukcję negatywnych skutków powodowanych przez transport,
  • wsparcie zatrudnienia poprzez wzmocnienie gospodarki.

Działania realizowane przez GAPR:

  • Master plany dla identyfikacji dostępności PETC VI na Śląsku + modele transportu multimodalnego
  • Regionalny model transportu
  • Analiza popytu na usługi transportowe na Śląsku
  • Model wpływu transportu na zanieczyszczenie środowiska i bezpieczeństwo na Śląsku
  • Koncepcja Międzynarodowego Inkubatora Centrów Logistycznych w odniesieniu do polskiej części korytarza Bałtyk-Adriatyk
  • Śląski model współpracy centrów logistycznych

Okres realizacji projektu: 03.2010 – 08.2013 – 42 miesiące.
Budżet projektu przypadający na GAPR Sp. z o.o. – 207 675,00 EUR (85% dofinansowania).

Strona internetowa projektu: www.baltic-adriatic.eu