logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych – Obserwatorium Medyczne

pobierz pdf

Projekt systemowy „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do wszystkich aktorów ekosystemu innowacji:

  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • jednostek naukowo-badawczych,
  • przedsiębiorców.

Głównym celem projektu jest rozwijanie potencjału technologicznego i innowacyjnego regionu poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej województwa opartej na programowaniu zmian gospodarczych wśród przedstawicieli JST w wyniku realizacji projektu.

Zadaniem Sieci jest umożliwienie szybkiego i łatwego dostępu do specjalistycznej wiedzy i bazy ekspertów w wybranych, strategicznych dla regionu obszarach technologicznych, m.in. poprzez publikację rocznych raportów specjalistycznych, cykliczne warsztaty, dostęp do bazy ekspertów. Sieć ta ma pełnić rolę „punktów kontaktowych” dla aktorów ekosystemu innowacji ułatwiając pomiędzy nimi komunikację, współpracę, a także wymianę wiedzy i danych dotyczących kierunków i trendów rozwoju technologii oraz promocję działań podejmowanych przez samorząd województwa w obszarach technologicznych. Zacieśnienie relacji pomiędzy sferą przedsiębiorczości, nauki i administracji w wymiarze gospodarczym przyczyni się do zbudowania przewag konkurencyjnych względem innych regionów.

Czas realizacji projektu: wrzesień 2013 – wrzesień 2015

Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Partnerzy projektu

  • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach;
  • Park Naukowo-Technologiczny Technopark w Gliwicach;
  • Konsorcjum w składzie: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. (dawnej Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.);
  • Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM;
  • Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi;
  • Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach.

Więcej na stronie: www.obserwatorium-medyczne.pl

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

Projekt systemowy „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do wszystkich aktorów ekosystemu innowacji: jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorców.

Głównym celem projektu jest rozwijanie potencjału technologicznego i innowacyjnego regionu poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej województwa opartej na programowaniu zmian gospodarczych wśród przedstawicieli JST w wyniku realizacji projektu.

Zadaniem Sieci jest umożliwienie szybkiego i łatwego dostępu do specjalistycznej wiedzy i bazy ekspertów w wybranych, strategicznych dla regionu obszarach technologicznych, m.in. poprzez publikację rocznych raportów specjalistycznych, cykliczne warsztaty, dostęp do bazy ekspertów.

Sieć ta ma pełnić rolę „punktów kontaktowych” dla aktorów ekosystemu innowacji ułatwiając pomiędzy nimi komunikację, współpracę, a także wymianę wiedzy i danych dotyczących kierunków i trendów rozwoju technologii oraz promocję działań podejmowanych przez samorząd województwa w obszarach technologicznych. Zacieśnienie relacji pomiędzy sferą przedsiębiorczości, nauki i administracji w wymiarze gospodarczym przyczyni się do zbudowania przewag konkurencyjnych względem innych regionów.