logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

S3martMed

pobierz pdf

 

 

S3MartMed  – Europejskie Strategiczne Partnerstwo Klastrów na rzecz inwestycji w inteligentne specjalizacje w obszarze technologii medycznych

 

Nowa inicjatywa współfinansowana w ramach programu Unii Europejskiej – COSME, ESPC na rzecz inwestycji w inteligentne specjalizacje.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1.10.2018 do 1.10.2020.

Partnerzy projektu, 5 klastrów:

 

Od 2017r. do grupy Platformy Modernizacji Przemysłowej S3 zajmującej się technologiom medycznym dołączyły 24 regiony. W ramach działań tej platformy, władze regionalne, klastry, organizacje zaangażowane w kwestie związane z polityką regionalną oraz rozwojem regionalnym, spotykały się regularnie celem wymiany doświadczeń, określenia możliwości współpracy oraz wspólnych inicjatyw, które mogłyby być wspierane w ramach regionalnych strategii S3. Platforma pomaga dzisiaj konsorcjum ReConfirm w określeniu przyszłych projektów inwestycyjnych –  flagowych, na poziomie europejskim.

5 klastrów partnerskich, będących częścią platformy S3, podjęło decyzję o utworzeniu nowego Europejskiego Strategicznego Partnerstwa by przyczynić się do tworzenia powiązań i ściślejszej współpracy międzyregionalnej, w szczególności do intensyfikacji działań podejmowanych wspólnie przez jednostki badawczo-rozwojowe i przedsiębiorców (MŚP) w zakresie przyszłych inwestycji i transferu technologii medycznych.

Cel

Celem projektu S3martMed jest zatem wspieranie międzyregionalnej i międzysektorowej współpracy w obszarze technologii medycznych –  pomiędzy europejskimi klastrami, a ich członkami z sektora MŚP. Służyć temu ma przede wszystkim zawiązane partnerstwo klastrów, webinaria dotyczące regulacji prawnych w obszarze med-tech, platforma matchmakingowa, spotkania brokerskie, doradztwo w zakresie finansowania wspólnych projektów badawczych oraz tworzenie zaleceń dla polityk regionalnych w oparciu o wypracowane modele współpracy. Wszystkie działania w ramach sieci będą działaniami otwartymi, udostępnionymi wszystkim regionom, klastrom, oraz MŚP zaangażowanym w platformę S3Medtech.

 

Więcej informacji o projekcie: https://www.clustercollaboration.eu/profile-articles/s3martmed-start-new-european-strategic-cluster-partnership

 

Aktualności projektowe

28 lipca 2020 / S3martmed Book of Competences

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją prezentującą kompetencje podmiotów biorących udział w projekcie S3martMed, którego jednym z parterów jest Klaster MedSilesia. Celem partnerstwa S3martMed jest wspieranie międzyregionalnych / europejskich projektów współpracy (B&R, współpraca biznesowa). W tym celu przypominamy, że partnerzy są do Państwa dyspozycji w celu dalszego uzupełniania kompetencji lub informacji o możliwościach finansowania. […]

23 września 2019 / 19-20.09 Tubingen, Niemcy – Innowacyjne Warsztaty w ramach projektu S3Martmed

Czas spędzony w Niemczech był naprawdę intensywny wraz z naszymi Klastrowiczami – przedstawicielami sektora MŚP oraz B+R mieliśmy okazję nie tylko dosłownie dotknąć najnowszych technologii, ale również posłuchać i podyskutować o nich z klinicystami. Podczas sesji i prowadzonych zabiegów z wykorzystaniem najnowszych urządzeń rozmawiano o problemach i wyzwaniach jakie stoją przez nowoczesnymi technologiami, które stają […]

14 maja 2019 / Webinarium – „Druk 3D urządzeń medycznych: Innowacyjne projekty w Europie”

Dołącz do naszego webinarium na temat druku 3D w technice medycznej w dniu 23 maja 2019 r., 11.00 – 12.15. Sztuczne narządy z tkanek ludzkich oraz precyzyjnie dopasowane implanty, jak również dokładnie odtworzone modele ciała z drukarki 3D stają się nieodzowną częścią technologii medycznej. Zalety produkcji tych „dodatków” są oczywiste: oszczędność zasobów, miniaturyzacja i efektywność […]

zobacz wszystkie