logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Złoty Standard

pobierz pdf

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Działania 5.2, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu w toku przeprowadzonych prac badawczych opracowano metodykę świadczenia nowej proinnowacyjnej usługi doradczej dla podmiotów działający w branży turystycznej i hotelarskiej.

Stworzona usługa doradcza realizowana jest w oparciu o następujące kroki:

1. Krok 1: Badanie wstępne – zdalne

Obejmuje badanie zdalnej obsługi Gościa: stronę internetową, obsługę poprzez e-mail i telefon.

2. Krok 2: Badanie „tajemniczy klient” w hotelu – pierwsza wizyta audytowa

Podczas pierwszej wizyty audytowej audytor wraz z konsultantem – audytorem badają efektywność obiektu w następujących obszarach:

  • Obsługa gościa (standardy obsługi recepcyjnej i parkingowej, obsługa w punkcie gastronomicznym, czynności w zakresie pielęgnacji obiektu, procedura informowania klienta, procedura zakwaterowania i wykwaterowania)
  • działania marketingowe (oznakowanie obiektu, stosowane środki informacji i promocji, współpraca z systemami rezerwacji hotelowej, organizacja w zakresie pozyskiwania klientów kluczowych)
  • budowanie potencjału organizacji(rekrutacja i doskonalenie kadr, systemy motywacyjne)

Badanie efektywności składa się z dwóch części. Pierwsza to wizyta „Tajemniczego Gościa”. Drugą jest wywiad z menedżerem audytowanego obiektu trwający około 2,5 godziny.

3. Krok 3: Podsumowanie – druga wizyta audytowa i przekazanie raportu z audytu

W trakcie drugiej wizyty audytowej audytor omawia z menedżerem obiektu raport z audytu, w tym propozycje usprawnień. Menedżer obiektu otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa w programie.

Raport zawiera

Ocenę obiektu w audytowanych obszarach oraz rekomendacje eksperckie dotyczące usprawnień na przyszłość.
Zawiera także listę atutów wyróżniających obiekt w relacji do medianowego obiektu hotelarskiego w Polsce.

Krok 4: Decyzja o certyfikacji i przyznaniu Godła Złoty Standard

Certyfikat i Godło uzyskują obiekty najwyżej ocenione w audycie. O wyróżnieniu decyduje Kapituła Programu Złoty Standard w oparciu o rezultat oceny punktowej oraz o rekomendację audytora.

Krok 5: Pakiet świadczeń dla Partnerów programu Złoty Standard

Obecnie usługa, po dokonaniu jej komercjalizacji jest realizowana na zasadach rynkowych za pełną odpłatnością ze strony przedsiębiorców.