logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Scale Up South Poland

pobierz pdf

Jak możemy wspomóc Twój biznes?

 

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach ogłasza nabór firm zainteresowanych uzyskaniem bezpłatnych usług wspierających wejście firmy na rynki zagraniczne, poprzez:

  szkolenia,
  coaching,
  mentoring,
  możliwość dofinansowania udziału w zagranicznej konferencji/targach w 2018 roku.

Grupa docelowa:

  firmy działające nie dłużej niż 5 lat, zarejestrowane na terenie województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego oraz
  firmy posiadające innowacyjny produkt/usługę, z potencjałem na rozwój międzynarodowy.

W ramach projektu firma otrzyma:

  możliwość udziału w szkoleniach ukierunkowanych na działalność międzynarodową- finansowanie działalności międzynarodowej, ochrona własności intelektualnej, podatki w transakcjach międzynarodowych,
  coaching i mentoring profesjonalnych ekspertów, praktyków biznesowych,
  dostęp do narzędzi sieci Enterprise Europe Network wspierających internacjonalizację,
  możliwość dofinansowania udziału w zagranicznej konferencji/targach w 2018 roku.

Udział w projekcie jest bezpłatny i nie jest związany z udzieleniem pomocy de minimis ani innej pomocy publicznej.

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy i przesłać na adres een@gapr.pl do dnia 31 października 2017 roku.

Formularz zgłoszeniowy – Scale up South Poland

Ulotka – Scale up South Poland

Projekt „Support young innovative companies from Southern Poland in scaling-up their activities in the Single Market” jest finansowany ze środków programu COSME.