logo unii

pl / en

BIP

MedTech4Europe

pobierz pdf

 

 

 

GAPR jest jednym z 9 partnerów działających w międzynarodowym konsorcjum MedTech4Europe– na rzecz doskonalenia  instrumentów wsparcia infrastruktury badawczo-rozwojowej działającej w obszarze technologii dla medycyny.

 

Cel projektu

Głównym celem projektu MedTech4Europe są działania na rzecz aktualizacji instrumentów w ramach polityk na poziomie regionalnym i krajowym, wobec rosnącego zapotrzebowania na innowacyjną infrastrukturę w obszarze technologii medycznych.

Technologie medyczne to jedna z kluczowych gałęzi gospodarki w Europie. Mając na uwadze zmiany demograficzne i starzejące się społeczeństwo, już w niedalekiej przyszłości sektor ten wymagał będzie wprowadzenia nowych rozwiązań pozwalających na zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej. Wraz z pojawieniem się nowych i międzysektorowych technologii, jest to jeden z najbardziej innowacyjnych sektorów zaawansowanych technologicznie, który stoi w obliczu silnej konkurencji światowej. Jedynym rozwiązaniem i odpowiedzią na zmieniające się warunki są innowacje w obszarze technologii medycznych.  Niestety sektor med-tech jest bardzo rozproszony, zarówno pod względem produktów jak i samych przedsiębiorstw działających w tym obszarze, a dostępna infrastruktura badawczo-rozwojowa, nie zawsze odpowiada zapotrzebowaniu i wymaganiom firm.

Projekt MedTech4Europe realizowany jest w ramach Programu Interreg Europe, we współpracy z klastrami,  instytucjami otoczenia biznesu i władzami regionalnymi z 8 krajów europejskich  – z Francji, Niemiec, Holandii, Danii, Węgier, Włoch, Finlandii, Polski.

Zapraszamy na stronę projektu: https://www.interregeurope.eu/medtech4europe

Oraz do śledzenia aktualności na Linkedin: https://www.linkedin.com/company/medtech4-europe

 

Aktualności projektowe

24 października 2022 / Newsletter projektu Medtech4Europe dotyczący wdrażania Regionalnego Programu Działań opracowanego w ramach projektu – część 1

   

17 sierpnia 2022 / (25.08.2022) Zaproszenie na webinarium „Rozporządzenie MDR – osoba odpowiedzialna za zgodność regulacyjną”

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym webinarium organizowanym przez Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z oo. oraz Krajowy Klaster Kluczowy MedSilesia w ramach projektu #Medtech4Europe. Tym razem, wraz z Ekspert Małgorzatą Kustosz-Gonsior z firmy DevGoMed zajmiemy się tematem rozporządzenia MDR, oraz osób odpowiedzialnych za zgodność regulacyjną wyrobów medycznych. Zarejestruj się już teraz 25.08.2022 11:45 – […]

20 maja 2022 / (19.05.2022) Spotkanie Interesariuszy Projektu Medtech4Europe

19.05.2022 w Cechownia odbyło się spotkanie z interesariuszami projektu Medtech4Europe, po pandemii koronawirusa było to kolejne spotkanie zorganizowane w trybie stacjonarnym.   Podczas spotkania został przedstawiony uczestnikom aktualny stan wdrażania Regionalnego Planu Działania, który zainicjował dyskusje oraz umożliwił wyciągnięcie kolejnych wniosków na temat potrzeb przedsiębiorstw w zakresie niefinansowego wsparcie branży i profesjonalizacji usług.   Spotkanie […]

zobacz wszystkie