logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

COGITA – Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w ramach polityki regionalnej

pobierz pdf

COGITA

Od marca 2012r. Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. realizuje międzynarodowy projekt „COGITA – Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w ramach polityki regionalnej”, w ramach Priorytetu 1:Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy, programu INTERREG IVC.

W Projekcie COGITA uczestniczy 13 instytucji z 13 krajów (Włochy, Austria, Francja, Cypr, Belgia, Wielka Brytania, Grecja, Dania, Polska, Słowacja, Litwa, Holandia, Hiszpania). Liderem projektu jest instytucja CISE – Centre for Innovation and Economic Development – Agency of Forlì-Cesena Chamber of Commerce z Włoch.

 Celem projektu jest poprawa polityki regionalnej poprzez wspieranie konceptu zintegrowanego podejścia Corporate Social Responsibility (CSR) w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). W projekcie zostaną zidentyfikowane i wdrożone narzędzia, które władze publiczne i inni publiczni interesariusze mogą przyjąć w ich regionalnej polityce gospodarczej, aby efektywnie wspierać MŚP we wdrażaniu CSR. Projekt zakłada międzyregionalną wymianę doświadczeń z zaangażowaniem lokalnych interesariuszy – każdego z 13 parterów – w celu zapewnienia zgodności projektu z lokalnymi priorytetami.

 

Czas trwania projektu: styczeń 2012 – grudzień 2014

Całkowity budżet projektu: 2 547 790,71 EUR

Udział EFRR: 1 973 144,09 EUR

W ramach realizacji projektu Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. współpracuje z Samorządem Województwa Śląskiego oraz Radą do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Woj. Śląskim.

Patronat medialny nad projektem COGITA objął portal odpowiedzialnybiznes.pl.

Więcej informacji na stronie: www.cogitaproject.eu

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IV

Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC, finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, umożliwia współpracę regionów Europy w ramach projektów służących wymianie i przekazywaniu doświadczeń w zakresie innowacyjności, gospodarki opartej na wiedzy, środowiska naturalnego oraz zapobiegania ryzyku. Na dofinansowanie projektów przeznaczono 302 mln EUR, a co więcej, regionalni decydenci mają również dostęp do bogactwa wiedzy i potencjalnych rozwiązań.