logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

V4Clusters

pobierz pdf

V4CLUSTERS –  Projekt V4Clusters – Boosting V4 Cooperation through Strategic Cluster Identification, Networking and Informatisation (Intensyfikacja Współpracy krajów Grupy Wyszehradzkiej poprzez analizę strategiczną klastrów, sieciowanie i informatyzację).

Projekt skupia się na wsparciu współpracy między poszczególnymi klastrami funkcjonującymi na obszarze krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz stymulacji wybranych klastrów do współpracy na poziomie międzynarodowym.

Działania realizowane w Projekcie stanowią część strategii makroekonomicznej przygotowanej dla Funduszu Wyszehradzkiego. Ponadto partnerzy V4Clusters pracują nad stworzeniem i rozwijaniem ogólnodostępnego portalu internetowego zintegrowanego ze stroną internetową Funduszu Wyszehradzkiego.

Okres realizacji: listopad 2013 – grudzień 2014

Źródło finansowania: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

DZIAŁANIA REALIZOWANE SĄ W TRZECH PONIŻSZYCH OBSZARACH:
A – IDENTYFIKACJA organizacji klastrowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej zostanie przeprowadzona poprzez stworzenie krajowych baz klastrów, w których zostaną one sklasyfikowane wg położenia geograficznego, sektorów, określonego cyklu życia oraz bieżącej współpracy w Grupie Wyszehradzkiej. Na podstawie zebranych danych przeprowadzona zostanie analiza strategiczna możliwości współpracy w celu określenia podstaw dla stworzenia docelowej sieci organizacji klastrowych. Dane będą gromadzone w jednolitym formacie we wszystkich krajach partnerskich i będą służyć jako wkład i baza do rozpoczęcia informatyzacji.

B – SIECIOWANIE i spotkania typu „match-making” będą odbywały się w ramach spotkań partnerskich w Gyor (Węgry), Nitrze (Słowacja), Gliwicach oraz w Ostrawie (Czechy). Menadżerowie klastrów reprezentujący kraj organizatora danego spotkania zaprezentują swoje organizacje oraz spotkają się z zaproszonymi klastrami z Grupy Wyszehradzkiej, zarówno z tymi reprezentującymi podobne sektory jak i z klastrami reprezentującymi branże komplementarne, w celu utworzenia sieci współpracy. Klastry wiodące, przynajmniej jeden w każdym z krajów partnerskich, opracuje strategię komunikacji, która będzie stanowiła wkład do przyszłego programowania Funduszu Wyszehradzkiego, odzwierciedlający potrzeby i kierunki rozwoju klastrów.

C – INFORMATYZACJA zidentyfikowanych klastrów będzie koncentrować się na treści krajowych baz danych, które zostaną połączone w jedną wspólną całość za pomocą zintegrowanego systemu cyfrowego. Dostęp do systemu będzie możliwy za pośrednictwem portalu komunikacyjnego, za pomocą którego partnerzy będą mogli udostępniać oraz wprowadzać niezbędne dane. Baza V4Clusters będzie przedstawiona w formie map interaktywnych i zostanie zintegrowana z portalem Funduszu Wyszehradzkiego.

 

Partnerzy i ich rola:

National Cluster Association (Czechy) – koordynator projektu.

The Union of Slovak Clusters – UKS (Słowacja) – UKS jest instytucją o zasięgu krajowym, swoimi działaniami obejmującą całą Słowację. W projekcie UKS skupia się na zobrazowaniu aktualnej sytuacji oraz zebraniu informacji od czołowych klastrów na Słowacji.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. – GAPR jako agencja rozwoju regionalnego, aktywnie zaangażowana w procesy klastrowe na terenie Polski, skupia się na opracowaniu strategii współpracy klastrów w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

Czech Knowledge Cluster (Czechy) – zajmuje się informatyzacją baz danych klastrów, które zostaną przygotowane w formie interaktywnych map oraz stworzeniem portalu V4Clusters, który będzie stanowił zintegrowaną część portalu Funduszu Wyszehradzkiego.

Pannon Business Network Association (Węgry) – skupia się na identyfikacji węgierskich klastrów, zebraniu niezbędnych danych, promocji sieciowania, opracowaniu Planu Działań dla węgierskich klastrów.

Poza szczegółowymi zadaniami, każdy z partnerów będzie odpowiedzialny za zorganizowanie spotkania promującego sieciowanie klastrów wiodących, zebranie danych, przygotowanie krajowych baz oraz opracowanie Strategii Komunikacji Klastrów dla danego kraju.

V4Clusters

Aktualności projektowe

12 listopada 2014 / GAPR sp. z o.o. członkiem Wyszehradzkiej Rady Klastrów – V4Clusters Board 

W dniu 4 listopada 2014 w Ostrawie, na uroczystej konferencji podsumowującej projekt V4Clusters, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., reprezentowana przez Panią Prokurent Sylwię Rudek-Matuszczak, podpisała Memorandum dotyczące utworzenia Wyszehradzkiej Rady Klastrów (V4Clusters Board), wspierającej klastry krajów Grupy Wyszehradzkiej. W skład Rady wchodzą: GAPR sp. z o.o. (PL), National Cluster Association (CZ), Union […]

29 października 2014 / Zaproszenie na Konferencję podsumowująca projekt V4CluSters i spotkanie matchmakingowe dla klastrów

W imieniu National Cluster Association jako Partnera Wiodącego międzynarodowego projektu “Boosting V4 Cooperation through Strategic Cluster Identification, Networking and Informatisation” (V4Clusters) będącego gospodarzem ostatniego spotkania wspólnie z Czeskim Klastrem Maszynowym, GAPR jako partner projektu zaprasza Państwa serdecznie na V4Clusters Final Conference, która odbędzie sie w Dolní oblast Vítkovice, Ostrava(Ruská 2993) w Republice Czeskiej w dniu […]

zobacz wszystkie